Audyt energetyczny przedsiębiorstwa 2021.

Jako właściciel przedsiębiorstwa z pewnością masz świadomość, z iloma przepisami należy się liczyć, aby działać zgodnie z prawem i nie narażać się na opłacanie surowych kar. Niewątpliwie zależy Ci też na prawidłowym funkcjonowaniu wszelkich systemów w firmie. Dzięki temu praca jest efektywna i przebiega bez kosztownych zakłóceń w działaniu. Jedną z rzeczy, o których bezwzględnie należy pamiętać jest obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa – dowiesz się o nim więcej z poniższego artykułu.

Ustawa przewidująca obowiązkowe wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa

20 maja 2016 roku zatwierdzono taką ustawę, która jednak nie obowiązuje małych i mikroprzedsiębiorców, a jedynie “dużych”. Chodzi tutaj o firmy spełniające konkretne warunki finansowe – na przykład ich roczne obroty wynoszą powyżej 50 mln euro. Innym warunkiem może być zatrudnienie powyżej 250 osób w ciągu dwóch ostatnich lat.
Obowiązkowe wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa powinno mieć miejsce co cztery lata oraz należy wykonać je do końca roku kalendarzowego. Jego wyniki (czyli raport) muszą zostać dostarczone do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o czasie. Wyjątkiem są firmy posiadające specjalne, certyfikowane systemy zarządzania, które zapewnią zwolnienie z z tego obowiązku. Może to być na przykład EMAS, czyli ekozarządzanie zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju w zgodzie ze środowiskiem. Jest to certyfikat podobny wymaganiami do ISO 14001.

Co jest zawarte w obowiązkowym audycie energetycznym firmy?

Najważniejszą kwestią są tutaj dane dotyczące zużycia energii. Muszą być miarodajne, reprezentatywne i łatwe do rozpoznania. Celem tych działań jest odnalezienie obszarów, gdzie zużycie jest mało efektywne i zachodzi możliwość poprawy na przykład poprzez modernizację systemów lub zastosowanie nowych technologii. Dzięki temu zmniejszą się koszty utrzymania firmy. Oprócz zużycia podczas audytu sprawdza się również stan używanych instalacji, na przykład poprzez badanie termowizyjne. Bada się stan kotłów i innych urządzeń ciśnieniowych, sprawdzana jest szczelność w urządzeniach zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz weryfikuje się, czy jakieś elementy instalacji są wyeksploatowane.

Zaufali nam.