Ocena efektywności energetycznej klimatyzacji oraz okresowa kontrola.

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku, z pewnością masz świadomość o konieczności kontrolowania stanu technicznego instalacji oraz rozmaitych sprzętów. Między innymi należy regularnie wykonywać okresowe przeglądy systemów klimatyzacyjnych. Pamiętaj, że jest to jasno określone w przepisach prawa budowlanego oraz ustawie o charakterystyce energetycznej, przepisy te należy bezwzględnie przestrzegać, aby uniknąć kosztownych kar. Ponadto przyniesie Ci to różne korzyści, o jakich dowiesz się z naszego artykułu.

Przestrzeganie prawa

Według ustawy o charakterystyce energetycznej, okresowa kontrola systemu klimatyzacji musi być przeprowadzana co najmniej raz na 5 lat oraz powinna zostać uwzględniona w niej specjalna ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych. Obowiązek przeprowadzenia analizy stanu technicznego każdego urządzenia chłodniczego o mocy powyżej 12kW mocy chłodniczej należy do właścicieli lub zarządcy nieruchomości, w której sprzęt się znajduje. Uprawnienia do przeglądu i oceny efektywności energetycznej oraz sprawności systemu klimatyzacyjnego posiadają wyłącznie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.

Jakie czynności wchodzą w skład okresowego przeglądu systemu klimatyzacyjnego?

W przeciwieństwie do serwisu, nie wymienia się tutaj czynnika roboczego czy filtrów. Sprawdza się natomiast ogólne funkcjonowanie sprzętu i jego stan techniczny pod którym działa system. Podczas okresowego przeglądu dokonuje się również oceny efektywności energetycznej, o której dowiesz się więcej poniżej.

Dzięki temu uzyskasz pewność, że urządzenie chłodnicze funkcjonuje prawidłowo i bezpiecznie. Co więcej, otrzymasz protokół sporządzony zgodnie z przepisami, który możesz dołączyć do książki obiektu budowlanego. Fachowcy mogą zaproponować Ci też wskazówki dotyczące zwiększenia wydajności klimatyzatora.

O ocenie efektywności energetycznej urządzenia chłodniczego

Podczas kontroli przeprowadzanej na systemie oraz sporządzania analizy zostanie określone uplasowanie systemu wobec zapotrzebowania użytkowego lub projektowanego. Jest to szczególnie przydatna informacja, kiedy zachodzi potrzeba jego modernizacji. Dzięki ocenie efektywności energetycznej podczas okresowej kontroli uzyskujesz możliwość znalezienia bardziej wydajnych i komfortowych rozwiązań chłodniczych. Ponadto możesz dowiedzieć się, jak możesz ograniczyć zużycie prądu i wprowadzić nowoczesne usprawnienia.

Przekonaj się sam, jak bardzo jest to potrzebne – skorzystaj z naszej oferty umawiając się na profesjonalny okresowy przegląd klimatyzatora wraz z oceną efektywności energetycznej.

Zaufali nam.