Dane na temat liczby przeprowadzonych audytów energetycznych przedsiębiorstw w 2017 roku.

Zgodnie z pismem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Pana Macieja Bando do Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego: „do dnia 31 grudnia 2017 r. do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęło 3506 zawiadomień o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa (art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy), przy czym z treści przekazanych zawiadomień wynika, że 127 z tych przedsiębiorców przeprowadziło audyt energetyczny przedsiębiorstwa w ramach posiadanego systemu zarządzania energią lub systemu zarządzania środowiskowego (art. 38 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy). Z przekazanych zawiadomień
o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa wynika również, że możliwe
do uzyskania średnioroczne oszczędności energii finalnej wynoszą 973 373,597 toe/rok (art. 38 ust. 2 pkt 3 ustawy).”

Według danych szacowanych przez niektórych ekspertów audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinno przeprowadzić nawet do 5 000 firm. Brak wykonania audytu przez niektóre przedsiębiorstwa dziwi nie tylko ze względu na duże kary finansowe (do 5% rocznych obrotów firmy), ale również z powodu braku zainteresowania oszczędnościami z jakimi się wiąże wprowadzenie modernizacji wskazanych w audytach.

Zachętą do skorzystania z opcji rozwiązań energooszczędnych jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach którego o środki starać się mogą m.in. duże przedsiębiorstwa. Pieniądze unijne są skierowane na programy poprawy efektywności energetycznej w danym przedsiębiorstwie. Wydatkami jakie się kwalifikują w ramach programu są związane np. z modernizacją/przebudową linii produkcyjnych, energetyczną modernizacją budynków, wykorzystaniem nowych energooszczędnych urządzeń i instalacji technologicznych.

Niezbędnym warunkiem jednak jest przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Nasuwa się więc pytanie: dlaczego niektóre przedsiębiorstwa nadal nie chcą przeprowadzić audytu i zyskać na tym podwójnie?

GS ENERGIA zaprasza duże przedsiębiorstwa do wykonania takiego audytu – oferując swoją pomoc.

Treść pisma do pobrania pod linkiem: https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-energetycz/audyt-energetyczny-prze/7385,Informacja-Prezesa-URE-o-przeprowadzonych-w-2017-roku-audytach-energetycznych-pr.html

Treść Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko: https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/zasady/dla-kogo-jest-program/

Źródła inspiracji: www.rp.pl; www.biznes.newseria.pl;

Zaufali nam.