Co dalej z obowiązkiem przeprowadzenia audytu energetycznego przez przedsiębiorstwa?.

Jak szacują niektóre źródła (m.in. DGP – Dziennik Gazeta Prawna) ok. ¾ z grupy dużych przedsiębiorstw w Polsce zawiadomiło URE (Urzędu Regulacji Energetyki) o przeprowadzonym obowiązkowym audycie energetycznym przedsiębiorstwa. Z czego wynika tak słaby wynik – spełnienia przecież ustawowego obowiązku?

Według naszej oceny głównym powodem może być zbyt słaba świadomość dużych przedsiębiorstw o istnieniu takiego obowiązku. W Polsce nie było prowadzonej żadnej oficjalnej Ogólnopolskiej Kampanii na ten temat. Jednak „Ignorantia legis non excusat”- nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. Obowiązek dalej istnieje, co więcej grono dużych przedsiębiorstw może powiększać się z roku na rok i również firmy, które w 2017 roku nie musiały takiego audytu przeprowadzić- mogą trafić do grupy od której sprawozdania (Raportu) o zużywanej energii i planowanych przedsięwzięciach modernizacyjnych w celu jej oszczędności – będzie się wymagać.

Przypomnijmy kogo dotyczy obowiązek- zgodnie z ustawą z 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej – obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego dotyczy przedsiębiorstw, które spełniają przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  • zatrudniają minimum 250 osób

lub

  • osiągnęły sumę bilansową w jednym z dwóch poprzednich latach obrotowych (2014 r. 2015 r.) równą lub większą niż 43 mln € (175,827 mln. zł) oraz osiągnęły obrót w jednym z dwóch poprzednich lat obrotowych (2014 r. 2015 r.) minimum 50 mln € (204,45 mln. zł)

Kto zwolniony jest z wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstwa? – informacje uzyskasz na stronie: www.gsenergia.pl w zakładce: ekspertyzy energetyczne–> audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny może przeprowadzić podmiot niezależny od przedsiębiorstwa, który posiada wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Pomimo, ze obowiązek powinno spełnić się do 31.10.2017r. (Złożenie Zawiadomienia do Prezesa URE), a część firm tego nie zrobiła – nadal zachęcamy przedsiębiorstwa do jego niezwłocznego przeprowadzenia. Nawet jeśli z jakichś powodów, nie zdążyliście Państwo wykonać audytu w terminie – zawsze istnieje szansa na to, że w przypadku jego przeprowadzenia (nawet „po terminie”) URE może to wziąć jako przejaw dobrej woli przedsiębiorstwa i np. umorzyć lub zmniejszyć wysokość nałożonej kary. Na pewno nie zalecamy ignorancji problemu i czekania aż sam się rozwiąże – taka postawa przybliża do kary pieniężnej w wysokości do 5% rocznych obrotów firmy, które są niebagatelną sumą w przypadku dużych przedsiębiorstw. Dodatkowo nie ma pewności, czy nie trzeba będzie pomimo kary- i tak wykonać audytu. Na takie mnożące się, dodatkowe koszty- chyba nie stać żadnej firmy.

Audytorzy GS ENERGIA posiadają certyfikat Krajowej Agencji Poszanowania Energii i posiadają ponad 20 letnie doświadczenie. Firma GS ENERGIA posiada własny serwis pomiarowy  w zakresach ( instalacje technologiczne, kotłownie, wentylacja, klimatyzacja, automatyka i elektroenergetyka) oraz własne certyfikowane systemy pomiarowe.

Wykonujemy audyty energetyczne dostosowane do specyfikacji analizowanego przedsiębiorstwa oferując  dodatkowo  możliwość pozyskania białych certyfikatów oraz wdrożenia wybranych obszarów audytu ( projekt, wykonawstwo, serwis), tryb wdrożenia – success fee oraz outsourcing energetyczny.

W 2017 r. wykonaliśmy ponad 45 audytów energetycznych przedsiębiorstw zg. z nową ustawą z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016 poz. 831) oraz normą PN-EN 16427, m.in. dla takich firm jak: BAKALLAND , BLACHOTRAPEZ, DeLAval, HJ HEINZ Pudliszki, KGHM ZANAM, KPPD, MPL BALICE, PHILIP MORRIS, ROCKWELL, STEPAN, SURET, VEKA, GTL PYRZOWICE, Tauron Serwis , MTP Poznań , Teva Kraków, BOŚ Bank, Polsat Media, TV Polsat, PSS Społem Bochnia , HERBAPOL, ENEL-MED, AUTODISTRIBUTION POLSKA, BS WSCHOWA, NETTO, ROSOMAK, Z. T. Bielmar, ZUE, KOPEX, CF Cefarm, LACROIX ELECTRONICS, KORAL, AVIVA, EXPANDER, SEOYON ELECTRONICS, Hörmann Polska, Fujitsu, ELMO S.A., GoodMills Polska , NEONET, VESTAS, KAZAR, IGLOO, MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o., AMW Sinevia i inne.

Źródło: www.gazetaprawna.pl

Zaufali nam.