Zmiany w projekcie ustawy o elektromobilności.

Przypomnijmy, że ministerstwo energetyki jest w trakcie opracowywania programu: Rozwój Elektromobilności. Zgodnie z założeniami programu w 2025 r. po polskich drogach poruszać się będzie 1 mln pojazdów elektrycznych, oraz 54 tys. pojazdów napędzanych gazem ziemnym w postaci CNG. W ciągu najbliższych lat powstać ma ok. 6,5 tys.  stacji ładowania. Projekt ten cieszy się dużym zainteresowaniem wśród polskiego społeczeństwa. W związku z zgłoszeniem wielu uwag do projektu ustawy o elektromobilności  Ministerstwo Energii wprowadziło wiele zmian.

 

Wiele ze zgłoszonych przez obywateli poprawek znalazło się w projekcie. Zmiany dotyczą między innymi definicji pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi- zostały one poszerzone o pojazdy nie będące samochodami np.  rowery i motorowery. Wprowadzono definicję carshareingu. Co więcej będzie on uznawany za rodzaj publicznego środku transportu. Planuje się stworzenie pomocnej dla kierowców ewidencji infrastruktury paliw alternatywnych. Ładowarki dofinansowane przez państwo będą miały charakter otwarty, dostęp do nich mają mieć różni operatorzy usługi ładowania.

W dalszym ciągu celem projektu jest promowanie samochodu elektrycznego, między innymi poprzez: zwolnienie z akcyzy, możliwość korzystania z buspasów. Dodatkowo parkowanie w strefach płatnego parkowania będzie bezpłatne dla takiego rodzaju pojazdów. Dzięki tańszej nocnej taryfie na energię elektryczną auta będzie można ładować nocą.  Samochody te wraz z pojazdami zasilanymi wodorem oraz gazem ziemnym będą mogły poruszać się w specjalnie wyznaczonej strefie niskoemisyjnej.

Ustawa ma wejść w  życie na początku 2018 r.

transport

Zaufali nam.