Środki na innowacje na Mazowszu.

Już tej jesieni Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zamierza uruchomić konkursy skierowane do firm z Mazowsza, które będą wspierać innowacje, badania i rozwój. Budżet programu wynosi ok. 45 mln złotych.

Projekty, które zostają zgłaszane powinny się wpisywać w „inteligentne specjalizacje regionu”, a więc są to takie inwestycje, które mają największy potencjał. Na Mazowszu są cztery takie obszary, mianowicie: wysoka jakość życia, inteligentne systemy zarządzania, bezpieczna żywność oraz nowoczesne usługi dla biznesu.

Liczba przedsiębiorców, którzy skorzystają z tych środków, będzie zależała od skali projektów. Wg prognoz, wsparcie otrzyma ok.  kilkudziesięciu podmiotów, natomiast średnie dofinansowanie takiego projektu to zwykle ok. 1–2 mln zł. Do teraz MJWPU podpisała z przedsiębiorcami ok. 300 umów na blisko 200 mln zł. Zakończono kilkadziesiąt projektów, natomiast w trakcie realizacji jest 300 następnych.

Główny nacisk  w obszarach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 jest położony na wdrożenie na rynek prac badawczo-rozwojowych, wzrost zaangażowania przedsiębiorstw w  B+R, a także stosowanie innowacyjnych rozwiązań w firmach.

źródło: www.gramwzielone.pl

Zaufali nam.