Nabór wniosków w ramach programu “Sokół”.

NFOŚiGW ogłosił, że od 19 czerwca rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”

Celem tego programu jest wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, które służyć będą ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko i używaniu lub produkcji technologii wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Oprócz surowców naturalnych i gospodarki odpadami program Sokół obejmuje zrównoważoną energetykę.

Obszar ten wiąże się z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami 7, 8 i 9 pt. „Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii”, „Inteligentne i energooszczędne budownictwo”, a także „Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku”.

Obszar nr 8 „Inteligentne i energooszczędne budownictwo” dotyczy m.in. materiałów i technologii, systemów energetycznych budynków, rozwoju maszyn oraz urządzeń, przetwarzania i powtórnego użycia materiałów.

Dofinansowanie w ramach programu Sokół będzie udzielane jako dotacja lub pożyczka. Aktualnie budżet programu wynosi do 500 mln zł (spośród tego dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 25 mln zł).

Dofinansowanie w formie dotacji nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw, 70 proc. dla średnich przedsiębiorstw oraz 60 proc. dla dużych przedsiębiorstw.

Z dofinansowania w ramach programu Sokół skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Wnioski należy składać w NFOŚiGW w terminie 19 czerwca -31 października br.

Zaufali nam.