Dofinansowania – termomodernizacje budynków mieszkalnych i firmowych..

NFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków dotyczących unijnego dofinansowania, które będzie można przeznaczyć na projekty związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych i firmowych.

Pierwszy z konkursów (nabór rozpoczął się z końcem marca) dotyczy efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, a więc  kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Co za tym idzie, beneficjentem mogą być spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Natomiast w przypadku drugiego z konkursów z POIiŚ, o dofinansowanie ubiegać się mogą przedsiębiorcy realizujący projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej.

Nabory wniosków trwają do 29 maja 2017 r. W obu konkursach budżety wynoszą po 300 mln zł. Maksymalny dofinansowanie projektu, przyznawane w formie zwrotnej pomocy, wynosi 75 % wydatków kwalifikowanych dla danego projektu. Termin rozstrzygnięcia wyżej wymienionych konkursów przewidziany jest na ostatni kwartał 2017 r.

Zaufali nam.