Panele fotowoltaiczne na ekranach akustycznych?.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. chcą połączyć ochronę przed hałasem i produkcję energii. W jaki sposób? Analizowana jest możliwość montażu paneli fotowoltaicznych na ekranach akustycznych w pobliżu linii kolejowych. Takie rozwiązanie przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 i nie zajmie dodatkowego miejsca.

Jeżeli w trakcie analiz zostanie potwierdzona możliwość wdrożenia tego innowacyjnego pomysłu, wyprodukowana energia posłuży do oświetlania przejść pod torami i zasilania urządzeń na nastawniach, może być również odsprzedawana do sieci.

Aktualnie planuje się montaż paneli wyłącznie w górnej części ekranów, na wysokości powyżej 2 m.

Polskie Linie Kolejowe oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisały porozumienie, które zakłada przekazanie 50 mln zł na realizację projektów, które przyczynią się do poprawy stanu sieci linii kolejowych oraz zwiększą zainteresowanie transportem kolejowym. Projekt, zakładający montaż paneli fotowoltaicznych na ekranach akustycznych został do powyższego programu zgłoszony.

Źródło: http://odnawialnezrodlaenergii.pl

Zaufali nam.