Co w fotowoltaice piszczy?.

gs_energia_fotowoltaika

4 kwietnia blisko 1 000 petycji , które popierają rozwój w Polsce elektrowni fotowoltaicznych trafiło do Ministerstwa Energii.

Organizatorem inicjatywy jest Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej (PSES), któremu zależy, aby fotowoltaika w Polsce razem z nowelizacją ustawy o OZE mogła nadal się prężnie rozwijać. PSES pokazuję, że rozwój fotowoltaiki to również rozwój obszarów wiejskich w których grunty najgorszych klas mogą zostać wykorzystane jako dzierżawa pod elektrownie słoneczne, co przyniesie zyski dla rolników.

Z danych zebranych przez PSES, wynika, iż z końcem 2015 roku w Polsce było ponad 150 naziemnych i blisko 4 000 nadachowych elektrowni słonecznych. Mimo, iż są to wartości z niższego progu w stosunku do całego systemu energetycznego, to warto zwrócić uwagę, iż jest to stale rosnące zainteresowanie, mimo, iż mechanizm wsparcia dla fotowoltaiki do tej pory nie powstał. Według danych URE poziom mocy zainstalowanej w elektrowniach słonecznych w 2014 roku wyniósł 21 MW, a końcem 2015 roku 71 MW, jest to wzrost o około 30%.

Ze względu na łatwość instalacji, fotowoltaika jest dla prosumentów, technologią, która jako pierwszą wybiorą. Dlatego, PSES zależy aby nowelizacja ustawy o OZE nie zatrzymała rozwoju fotowoltaiki w Polsce.

 

Podczas spotkania w Departamencie Energii Odnawialnej 4 kwietnia 2016r. w szerokim składzie pojawiła się reprezentacja branży fotowoltaicznej. Ministerstwo, na spotkaniu pokazało, iż jest otwarte na dialog z branżą i z dużym zrozumieniem wysłuchiwało postulatów w sprawach technicznych i naprawczych ustawy. Natomiast punktem sporu był finalny kształt systemu wsparcia.

Należy zaznaczyć, że bez projektu ustawy są to tylko deklaracje, choć obiecujące. Mianowicie, zapowiedź Ministerstwa w zakresie:

  • Rozszerzenie definicji prosumenta o każdego konsumenta energii,
  • Definicja mini źródła energii odnawialnej,
  • Wyeliminowanie kwartalnego obowiązku sprawozdawczego dla prosumentów,
  • Rozważenie wprowadzenia trybu odwoławczego w przypadku opieszałośći OSD w przyłączeniu mikroinstalacji.

 

 

7 kwietnia z rąk Porozumienia Branży Fotowolaicznej w Polsce do Ministerstwa Energii wpłynęło pismo skierowane do Podsekretarz Stanu Pana Andrzeja Piotrkowskiego. W dokumencie zawarte są cele porozumienia, sugestie dotyczące kolejnych działań oraz propozycje wsparcia dla mikroinstalacji fotowoltaicznych. Ideą podjętych działań jest znalezienie kompromisu spełniającego oczekiwania zainteresowanych stron, mianowice: prosumentów, Ministerstwa Energii oraz branży fotowoltaicznej.

Zaufali nam.