Unijne dotacje na OZE w 2016.

dotacje UE OZE GS ENERGIA

Już od 29.02.2016 r. w wybranych województwach – dolnośląskim, warmińsko – mazurskim można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w Odnawialne źródła energii. Na przełomie kwietnia i maja taką możliwość otrzymają potencjalni beneficjenci z województw mazowieckiego i lubelskiego, na przełomie maja i czerwca – podlaskiego. Wsparcie dla takich przedsięwzięć może być ukierunkowane na fazę eksploatacji urządzeń lub na fazę inwestycyjną.

W ramach regionalnych programów operacyjnych można uzyskać wsparcie na projekty związane z budową, rozbudową, modernizacją instalacji wytwarzania energii pochodzącej z OZE, z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej, a także budową i przebudową sieci przyłączeniowej służącej do przyłączania jednostek wytwarzających energię elektryczną z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dofinansowania mogą uzyskać również inwestorzy, którzy budują instalację do produkcji biokomponentów i biopaliw, rozbudowują farmy wiatrowe, instalację na biomasę i biogaz. Niezależnie od tego, czy energia jest zużywana na własne potrzeby, czy sprzedawana do sieci.

Kosztami kwalifikowanymi w projektach zakładających sprzedaż energii są różnice kosztów między kosztem instalacji OZE, a kosztem wybudowania instalacji porównywalnej jednostki referencyjnej. Podstawowe wsparcie wynosi od 45% do 85% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorców i 45 – 75% dla średnic przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów, kryteriów oceniania wniosków są zawarte w regulaminach naborów i różnią się w poszczególnych województwach.

Zaufali nam.