Zmiany w krakowskim Programie Ograniczenia Niskiej Emisji.

PONE_Kraków_GS ENERGIA

Jako, że ostatnio wiele dzieje się w kwestii ograniczania niskiej emisji w Krakowie, garstka informacji z „naszego podwórka”. Podczas sesji Rady Miasta Krakowa 17.02.2016 r. przegłosowany został projekt dotyczący zmian w PONE, czyli Programie Ograniczania Niskiej Emisji.
Dlaczego to ważne? Co to oznacza? Przede wszystkim zmienia się sposób rozliczania dotacji na wymianę pieców, a uproszczeniu ulegną wzory wniosków. Do tej pory część formalne i stopień skomplikowania procedury wydłużały czas rozpatrywania i podejmowania decyzji. Ponadto ma powstać lista, firm zajmujących się niezbędnymi pracami, ktore będą rekomendowane do ich wykonywania.

Wprowadzone zmiany mają na celu skłonienie inwestorów do podejmowania działań, mających wpłynąć pozytywnie na jakośc powietrza w Krakowie. Dotowane przedsięwzięcia to zmiana systemów ogrzewania na czystsze, proekologiczne i instalacja odnawialnych źródeł energii.

Zmiany w Programie oznaczają możliwość przekazania środków finansowych bezpośrednio na konto wykonawców realizujących zadanie w sposób bezgotówkowy, po przedstawieniu dokumentacji potwierdzającej wykonanie zlecenia objętego dotacją. Ponadto uproszczeniu ulegną wzory formularzy wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji celowej, wzory umów dotacyjnych. Wprowadzone zostaną specjalne wzory dla zainteresowanych, którzy nie są przedsiębiorcami i dla przedsiębiorców. Wnioski będą również rozdzielne dla różnych rodzajów realizowanych przedsięwzięć; odrębne dla zmiany systemu ogrzewania i instalacji OZE, czy podłączenia do CWU z sieci związanego z likwidacją dotychczasowego sposobu ogrzewania. Planowane jest również sporządzenie listy wykonawców, których Gmina Kraków rekomenduje. Skorzystanie ich usług ma być dobrowolne.

Czekamy na efekty wprowadzonych zmian i na poprawę jakości powietrza, jakości życia w Krakowie.

Zaufali nam.