Odpady na mokrych składowiskach.

GS_ENERGIA_zelazny_most_1

 

Temat odnawialnych źródeł energii jest ciągle poruszany. Zależy nam na jak najmniejszej ingerencji w środowisko oraz długowieczności Ziemi w najczystszych warunkach.

Jak sami możemy sprostać tym celom? Co się dzieję z śmieciami, które sami produkujemy?

Składowiska odpadów, najczęściej spotykane i dobrze nam znane, to składowiska komunalne. Góry śmieci zasłaniające horyzont, to pierwsze przychodzi nam na myśl. Jednak, istnieją inne składowiska, a mianowicie mokre składowiska.

Na mokre składowiska trafiają odpady paleniskowe, czyli odpady przemysłowe. Powstające jako produkt uboczy w procesie spalanie węgla.

Zacznijmy od początku.

Odpady paleniskowe bogate są w materiały mineralne, dlatego, tego typu substancję powinny być wykorzystywane w maksymalnie możliwym stopniu.

Odpady paleniskowe dzieli się na:

  • Popioły (lotny, lotny uchwycony, lotny emitowany),
  • Żużle (może to być mieszanina żużla i popiołu, jak i pozostałości po spalenia węgla kamiennego lub brunatnego),
  • Pulpa (mieszanina żużli, popiołu i wody. Przygotowywana aby ułatwić transport na składowisko oraz uniknąć pylenia).

Właśnie w postaci wyżej wymienionej pulpy odpady transportowane są na składowisko hydrauliczne z pompowni,  kolejno rurociągami tranzytowymi i rurociągami rozdzielczymi. Sam rzut do kwatery odbywa się poprzez tzw. rurociągi zrzutowe.

Funkcjonowanie składowiska obejmuję  istnienie co najmniej trzech kwater. W każdej prowadzone są równolegle:

  • Zrzut pulpy,
  • Osuszanie zdeponowanych odpadów,
  • Podwyższanie obwałowań,
  • Wybieranie odpadu.

Wzdłuż drogi przepływu pulpy po czaszy kwatery następują procesy sedymentacji odpadów. Najbliżej rury osadzają się frakcję najgrubsze oraz te o największej gęstości. Im większy dystans od rurociągu zrzutowego, tym mniejsze oraz drobniejsze frakcje będziemy spotykać, aż do miejsca ujęcia wody nadosadowej. W wodzie nadosadowej znajduję się najmniejsza frakcja.

Woda nadosadowa

Po opadzie na dno wszystkiego, co miało poddać się sedymentacji, woda nadosadowa ujmowana jest przez system studni przelewowych, gdzie następnie zostaję odprowadzona grawitacyjnie do osadników wtórnych, zbiorników wyrównawczych, a finalnie trafia do komory ssącej lub tzw. czerpni, aby zostać wykorzystana ponownie w elektrowni.

Najpopularniejszym składowiskiem tego typu w Polsce, jest Żelazny Most w woj. Lubuskim.

Zaufali nam.