Zmiany w przepisach o OZE – co nas czeka w 2016.

Tuż przed Bożym Narodzeniem, 22 grudnia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o OZE i ustawy Prawo Energetyczne. Nowelizacja prowadzi do odsunięcia w czasie wejścia w życie nowych mechanizmów wsparcia wytwarzania energii z OZE – systemu aukcyjnego, taryf gwarantowanych i systemu net – meteringu . Tych zmian można spodziewać się dopiero 1 lipca 2016 r., nie jak planowano początkowo w styczniu 2016 r.

Takie decyzje mogą okazać się bolesne dla prosumentów, którzy oczekiwali stałych taryf na sprzedaż wyprodukowanej energii do sieci już od stycznia nadchodzącego roku. Ponadto Ministerstwo gospodarki zakłada, że gwarantowana cena powinna przysługiwać jedynie za zbilansowanie nadwyżki energii oddanej do sieci nad ilością energii pobranej, nie za sumaryczną ilość energii wprowadzonej do sieci. Istnieje obawa, że system działający w ten sposób nie zapewni zwrotu kosztów inwestycji. Z drugiej strony odroczenie w czasie wejścia w życie nowych przepisów powinno poskutkować doprecyzowaniem zasad, poprawą przejrzystości.

W przypadku dużych inwestorów zmiana terminu wejścia w życie nowego systemu wsparcia oznacza możliwość kontynuacji korzystania z zielonych certyfikatów, również w przypadku instalacji oddanych do użytku w pierwszym półroczu nadchodzącego roku. Od dnia 1 stycznia ograniczone zostanie jednak wsparcie dla instalacji współspalania węgla i biomasy, duże elektrownie wodne nie będą mogły ubiegać się o zielone certyfikaty.

Kolejną zmianą, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Będzie podwyższenie ceny zakupu energii wytworzonej w mikro-instalacjach z 80 do 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku hurtowym w poprzednim kwartale.

Zaufali nam.