Wstęp do energii wiatrowej.

gs_energia wiatrak

Już ponad 2500 lat temu wiatraki były wykorzystywane do nawadniania pola upranego, kolejno młynów wiatrowych, czy tartaków holenderskich napędzanych siłą wiatru. W XXI w. turbiny wiatrowe służą do przekształcania prędkości przepływu powietrza na energię elektryczną.

Opinia publiczna

Ludność niekiedy sprzeciwia się takim inwestycjom, ze względu na:

  • Walory krajobrazowe,
  • Hałas
  • Zagrożenie dla awifauny

Jednak istnieją również zwolennicy energii pozyskiwanej dzięki turbinom wiatrowym. A takie farmy stawia się najczęściej w miejscach oddalonych od zabudowań.

Energia wiatrowa

Aby rozpocząć budowę na wybranym miejscu, należy przeprowadzić szereg badań sprawdzających potencjał tego obszaru. Pomiary powinny być przeprowadzane przez minimum rok czasu, gdzie pojedyncze badania powinny odbywać się co 10 minut. Dzięki tym zabiegom, jesteśmy w stanie określić wielkość produkcji energii.

Miejsce

Z faktu, iż energia wiatru zależy od jego prędkości w trzeciej potędze, jest to główny aspekt wyboru lokalizacji. Odpowiednie miejsce, to takie, gdzie wiatry o prędkości 10-20 m/s występują najczęściej. 1MW turbina pracuję optymalnie przy minimalnej średniorocznej prędkości wiatru wynoszącej 5 m/s.

Polska

  • Średnia prędkość wiatru: 2,8 m/s;
  • Średnia prędkość wiatru w porze letniej: 3,8 m/s,
  • Sezonowo w zimie prędkość wiatru przekracza 5 m/s’

Aby lepiej zobrazować fakt wynikający z występujących niskiej wietrzności, możemy porównać elektrownie wiatrową wybudowaną w Dani, która dostarcza 100 kW, w momencie gdy taka sama elektrownia w rejonie Szczecina dostarcza 17,3 kW.

Potencjał w Polsce jest niewielki, wielu specjalistów twierdzi, ze nie odegra ona znaczącej roli w bilansie energetycznym Polski. Dodatkowymi problemami są kłopoty wynikające z polityki energetycznej firm – odbiorców energii. Kolejnym aspektem niesprzyjającym rozwojowi energetyki wiatrowej są przepisy prawne, gdzie szacuję się, że same wydatki jak i poświecony czas dot. uzyskania pozwoleń na budowę stanowi nawet 25% kosztów ogólnych.

Poszukując najlepszych warunków wiatrowych w Polsce musimy wybrać się w okolice Darłowa, Kołobrzegu, czy Suwalszczyzny oraz na Podkarpaciu. Dlatego tam wiatraki zostały wkomponowane w krajobraz na stałe.

Źródło zdjęcia: https://wiatrakwledzinie.wordpress.com

Zaufali nam.