Przegląd nowych inwestycji fotowoltaicznych w kraju.

GS_ENEGRIA_PV_blog_a
Polskie farmy fotowoltaiczne w porównaniu do obiektów europejskich wypadają skromnie – w Niemczech duże instalacje produkują moc ponad 7 tysięcy razy wyższą, w Czechach 400 razy wyższą, a na Słowacji 100 razy wyższą od największych krajowych przedsięwzięć. Niemniej jednak w ostatnim czasie powstało kilka dużych, w skali kraju, inwestycji. Instytut Energii Odnawialnej podaje, że w pierwszym kwartale 2014 roku moc zainstalowanych systemów fotowoltaicznych wynosiła 6,6 MW, a obecnie przewyższa 40 MW. Przedstawiamy niektóre z najnowszych instalacji:

 

 • Gdańsk
  W 2014 roku, w okolicach Gdańska powstała farma fotowoltaiczna. Łączna moc 6292 zainstalowanych paneli wynosi 1,64 MW, mogąc pokryć zapotrzebowanie na energię ponad 700 gospodarstw domowych. Panele ustawione są w kierunku południowym w 5 rzędach zajmując powierzchnię 2,5 ha.
  Może się wydawać, że nasłonecznienie na południu kraju jest niewystarczające do realizacji tego typu inwestycji, osiągnięto jednak satysfakcjonującą efektywność farmy. Dzięki często występującej na wybrzeżu wietrznej pogodzie zapewnione zostaje schładzanie obiektu, co pozwala na efektywniejszą pracę. Instalacja funkcjonuje bezobsługowo, nie wymaga konserwacji w postaci czyszczenia i odśnieżania.
  Gdańska farma montowana przez 2 miesiące, kosztowała 9,5 mln złotych. Gwarantowane jest sprawność na poziomie 80% po 25 latach.

 

 • Gubin
  Kolejną funkcjonującą od niedawna farmą fotowoltaiczną jest instalacja w Gubinie. Zlokalizowana jest w regionie o korzystnych warunkach meteorologicznych, w sąsiedztwie podobnych niemieckich obiektów. Moc zajmującego 2,6 ha obiektu wynosi 1,504 MW, co pozwala zaspokojenie potrzeb energetycznych około 800 gospodarstw. Powierzchnia istniejącej już farmy to 2,6 ha. Jednak nie jest to końcowy etap przedsięwzięcia, zakłada się rozbudowę do mocy 4 MW.
  Szacuje się, że wykorzystanie do produkcji energii paneli fotowoltaiczynych w Gubinie spowoduje obniżenie emisji dwutlenku węgla o ok. 3,5 tony w ciągu roku w porównaniu do wykorzystania paliw konwencjonalnych.

 

 • Ostrzeszów
  Farma fotowoltaiczna w Ostrzeszowie zajmuje powierzchnię 3,3 ha, a łączna powierzchnia 8 tysięcy modułów fotowoltaicznych wynosi 11 115 m2. Moc każdego z modułów wynosi 250 W.  Koszt inwestycji wyniósł 17,5 mln zł, przy unijnej dotacji na poziomie 8,5 mln zł.
  Początkowo w Ostrzeszowie planowano inwestycje w inne źródło energii – biogazownie rolnicze. W związku ze sprzeciwem społeczności zdecydowano się na wybudowanie farmy fotowoltaicznej.
  Uruchomiona w 2015 roku farma fotowoltaiczna w Ostrzeszowie to aktualnie największa tego typu inwestycja w Polsce.

 

 • Szczecin
  Na terenie zakładu produkcji wody (ZWiK) w Szczecinie uruchomiono (2015) farmę fotowoltaiczną, która będzie produkować 1,85 GWh energii elektrycznej. Energia ta w większości ma być wykorzystana na potrzeby własne zakładu. Koszt inwestycji wynosił ok. 8,5 mln zł.
  Szacuje się, że dzięki wykorzystaniu energii na potrzeby własne oraz sprzedaży nadwyżek energii zwrot inwestycji nastąpi już po 5, 6 latach.
  Efekt ekologiczny instalacji ocenia się na obniżenie emisji CO2 o ok. 1300 ton rocznie i zaoszczędzenie ok. 860 ton węgla.

 

Zaufali nam.