Smart Grid.

smartgrid

Stając na przeciw pojawiającym się zagrożeniom w zakresie zbyt niskiej efektywności wytwarzania, przesyłu czy rozdziału energii, oraz w zakresie deficytu pierwotnych jej zasobów pojawia się przekonanie o konieczności wprowadzenia inteligentnych systemów dostawy energii – powszechnie znanych jako „smart grid”.

Dystrybucja, wytwarzanie energii, ciągłość dostaw i zarządzanie operacyjne siecią, jak i rynkiem energii. Dodatkowo obsługę klienta oraz nowe usługi dla klientów końcowych. To wszystko w jednym oferuję nam Smart Grid.

O co tak naprawdę chodzi?

Zadaniem Smart Grid jest dostarczenie odbiorcom usług energetycznych z wykorzystaniem środków IT, zapewniających niższe koszty, większą efektywność oraz połączenie rozproszonych źródeł energii, włączając w to energie odnawialną.

Jakie korzyści możemy zyskać poprzez rozwój tej dziedziny.

  1. Bezpieczeństwo energetyczne poprzez eliminację przerw w dostarczaniu odbiorcom usług energetycznych
  2. Maksymalizacja efektywności przepływu energii od źródła jej wytwarzania do odbiorcy końcowego
  3. Lepsze, mądrzejsze układy diagnostyki i sterowania, które pozwolą na zaawansowane zarządzanie przepływami energii, układami zabezpieczeń
  4. Zapewnienie bezpiecznie transmisji danych warunkujących wprowadzenie szybkich i samo naprawiających procedur
  5. Minimalizacja kosztów usług, dzięki optymalnej i ciągłej integracji lokalnych zasobów energii
  6. Gwarancja zindywidualizowania i zróżnicowania poziomów jakości dostarczanej energii zgodnie z potrzebami klienta.
  7. Wzbogacenie funkcjonalności usług świadczonych przez dostawcę na rzecz odbiorcy, np. dzięki licznikom dwukierunkowym.
  8. Zarządzanie energia oraz monitorowanie warunków jej dostawy
  9. Zmniejszone zapotrzebowanie szczytowe, które pomoże również obniżyć stawkę za energię elektryczną
  10. Zwiększona integracja dużych systemów energii odnawialnej

Tworzenia i testowania sieci Smart Grid.

Smart Grid składa się z milionów elementów i części „do kontroli”, komputery, linie energetyczne i nowe technologie, czy urządzenia. Zajmie trochę czasu, aby doprowadzić wszystko do perfekcji. To nie stanie się na raz-Smart Grid ewoluuje, kawałek po kawałku, w ciągu następnej dekady. Kompletne Smart Grid może przynieść ten sam rodzaj transformacji, jaki Internet przyniósł już na nasz sposób życia, pracy, zabawy i nauki, jednak do tego potrzebna jest wykształcona kadra, przygotowana do pracy w tym obszarze technologicznym.

Zaufali nam.