Ustawa o OZE uchwalona przez Sejm.

W piątek 16 stycznia 2015 roku Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). Teraz ustawa trafi do Senatu. Zdaniem ekspertów ustawa o OZE przyspieszy rozwój lub też uruchomi długo oczekiwane inwestycje w OZE. 

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy systemu świadectw pochodzenia energii.  Oznacza to, że rząd będzie miał prawo do decyzji, ile energii z OZE ma być produkowane. W wyniku  przeprowadzanych aukcji wygrywa oferent przedstawiający najniższą cenę. W rezultacie otrzymuje gwarancję wsparcia przez 15 lat.  Warto podkreślić, że organizowane aukcje będą oddzielne dla różnych technologii.

Niepokojący wydaje się być fakt, że od chwili przyjęcia ustawy konsumenci będą musieli wspierać rozwój OZE. W pierwszym roku będzie to kwota 2,27 zł za jedną megawatogodzinę prądu.

W ramach nowej ustawy o OZE ustalono gwarantowane taryfy na sprzedaż energii elektrycznej przez prosumentów. Ceny dla poszczególnych źródeł będą wynosić:

  • 75 groszy/kWh energii z hydroenergii, energii wiatrowej i słonecznej ze źródeł do 3kW przez 15 lat;
  • dla źródeł od 3kW do 10kW cena energii będzie wynosić 70 groszy/kWh energii z biogazu rolniczego, 55 groszy/kWh energii z biogazu ze składowisk, 45 groszy/kWh energii z oczyszczalni ścieków;
  • 65 groszy/kWh to stała stawka dla hydroenergii, energetyki wiatrowej oraz słonecznej.

Zarówno wśród posłów jak i społeczeństwa opinie na temat ustawy o OZE są podzielone. Jedni dostrzegają w niej szanse na nowe miejsca pracy, dodatkowe źródła dochodu dla rolników i samorządów gmin. Inni natomiast uważają, że technologia związana z OZE nie jest możliwa do realizacji w naszym kraju.

Zgodnie z polskim prawem część przepisów będzie nas obowiązywać już w kwietniu i październiku br.

 

 

Źródło: csr.forbes.pl, gramwzielone.pl

Zaufali nam.