Centrum Szkolenia Fotowoltaiki.

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PTPV) przy współpracy Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie utworzyło Centrum Szkoleniowe Fotowoltaiki (CSPV). Niniejszym uzyskało akredytację Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) do organizacji szkoleń w zakresie systemów fotowoltaicznych (OZE-A/27/00001/2014).

cspv1_GS ENERGIA

Celem kursów organizowanych przez PTPV jest:

– kompleksowe przygotowanie instalatorów w zakresie projektowania, montażu, przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i monitorowania pracy mikro- oraz małych systemów fotowoltaicznych

– umożliwienie uzyskania tytułu certyfikowanego instalatora poprzez przygotowanie do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego (ustawa Prawo energetyczne art. 20h ust. 3 pkt 3 oraz art. 20n ust. 1 pkt. 2). Certyfikat wydany przez UDT uznawany jest w całej Unii Europejskiej.

Według informacji PTPV, w zależności od potrzeb będą organizowane i prowadzone również szkolenia dla:

a) potencjalnych użytkowników systemów fotowoltaicznych, których głównym celem będzie wskazanie optymalnych rozwiązań technicznych i ekonomicznych w zakresie PV;

b) inwestorów, których głównym celem będzie omówienie i przedstawienie modeli biznesowych w zakresie fotowoltaiki adekwatnych do krajowych warunków prawnych i infrastrukturalnych;

c) podmiotów (np.: samorządy gminne, powiatowe, wojewódzkie, MŚP) zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy z zakresu fotowoltaiki;

d) sektora bankowego;

e) sektora ubezpieczeniowego;

f) podmiotów związanych z promocją pozyskiwania energii w oparciu o systemy PV.

Więcej informacji można przeczytać na stronie PV Polska.

 gsenergia_pv

Źródło: pv-polska.pl

Zaufali nam.