Większa efektywność energetyczna obowiązkowa.

W listopadzie 2012 roku, w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa 2012/27/UE,  w sprawie efektywności energetycznej, która zobowiązuje państwa członkowskie do wykonania krajowych, długoterminowych planów inwestycji w renowację budynków użyteczności publicznej oraz prywatnej. Dyrektywa przewiduje wzrost efektywności energetycznej o 20 % (zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%) do 2020 r.

W czerwcu 2014 roku, a więc już niebawem Komisja Europejska ma zweryfikować dokonania krajowe.

Zgodnie z dyrektywą 2012/27/UE już od 1 stycznia 2014 roku istnieje obowiązek przeprowadzenia remontów na powierzchni 3% budynku zajmowanego przez instytucje rządowe w celu zwiększenie efektywności energetycznej.

Państwa członkowskie zobowiązane są do zmiany przepisów na mocy których wszystkie duże przedsiębiorstwa (nie należące do MŚP –małe i średnie przedsiębiorstwa) będą zobowiązane do przeprowadzenia audytów energetycznych do dnia 5 grudnia 2015 roku i procedura ta będzie powtarzana nie rzadziej niż co cztery lata. Mniejsze i średnie przedsiębiorstwa będą informowane przez państwo o korzyściach wykonywania audytów energetycznych.

Zalecenia europejskie dotyczą również dystrybutorów energii oraz przedsiębiorstw prowadzących detaliczną sprzedaż energii. Ich obowiązkiem jest osiągnięcie oszczędności energii końcowej na poziomie 1,5 % wielkości rocznej sprzedaży energii do odbiorców końcowych.

Zarządzenie europejskie mówi o umożliwieniu końcowym odbiorcom energii dostępu do audytów energetycznych. Instalacja inteligentnych liczników ma umożliwić stałą obserwację wielkości zużycia energii w domach. W przypadku nie zrealizowania planu wdrożenia inteligentnych liczników, odbiorca energii ma prawo do czytelnych rachunków pozwalających na porównanie aktualnych kosztów i zużycia energii z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Gas engine cogeneration

Wzrost efektywności energetycznej obejmuje również rozwój kogeneracji. Państwa członkowskie powinny przeprowadzić ocenę wysokosprawnej kogeneracji oraz urządzeń ciepłowniczych i chłodniczych w celu przedstawienia jej Komisji Europejskiej. Pozwoli to na stworzenie planów rozwoju ważnych dla potencjalnych inwestorów. Zgodnie z dyrektywą 2012/27/UE dostęp energii elektrycznej wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneneracji do sieci elektroenergetycznej powinien być znacznie łatwiejszy, szczególnie dla małoskalowych jednostek kogeneracji lub jednostek mikrokogeneracji.

 

 

Źródło: ure.gov.pl, zb.itb.pl

 

Zaufali nam.