Prosument – pomoc dla mikroinstalacji OZE.

Program Prosument realizowany przez NFOŚIGW, ma na celu wspieranie rozproszonych źródeł energii, co z kolei istotnie wpłynie na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Jest on skierowany do indywidualnych osób, małych przedsiębiorców, wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych, które poprzez zakup i montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii mogłyby samodzielnie produkować energię elektryczną oraz ciepło.

W rezultacie planowane jest coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 165 000 Mg oraz roczna produkcja energii z OZE wynosząca 360 000 MWh. Budżet programu jest określony na kwotę 600 mln złotych na lata 2014-2020, z możliwością zawierania umów kredytu do 2018r. Jest to korzystny zapis dla inwestorów, ponieważ daje im więcej czasu w dostosowaniu przedsięwzięcia do nowych wytycznych.

Dofinansowania będą obejmować instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt oraz systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Prosument będzie wprowadzany na trzy sposoby: za pośrednictwem banku, dla jednostek samorządu terytorialnego oraz za pośrednictwem WFOŚiGW.

Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć dla jednostek samorządu terytorialnego został ogłoszony 25 kwietnia br., w następnej kolejności spodziewamy się ogłoszenia naboru wniosków dla WFOŚiGW. Natomiast rozpoczęcie naboru wniosków w wybranym w przetargu banku ma nastąpić w trzecim kwartale 2014r.

 

Źródło: nfosigw.gov.pl

 

 

 

 

Zaufali nam.