KREDYT EKOLOGICZNY.

Co to jest kredyt ekologiczny?

Kredyt ekologiczny, znany również jako zielony kredyt, to forma finansowania, która ma na celu wspieranie inwestycji i projektów o pozytywnym wpływie na środowisko naturalne.

Kto może starać się o kredyt?

Kredyty ekologiczne są udzielane przez banki lub instytucje finansowe i są przeznaczone dla firm, organizacji lub osób prywatnych, które podejmują działania na rzecz ochrony środowiska lub realizują projekty ekologiczne.

Jakich inwestycji może dotyczyć kredyt ekologiczny?

Kredyt może być wykorzystany do finansowania różnych projektów i przedsięwzięć o wysokim potencjale ekologicznym, takich jak:

  • Inwestycje w energię odnawialną: Kredyty te wspierają projekty dotyczące energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej i innych form energii odnawialnej.
  • Efektywność energetyczna: Kredyty ekologiczne mogą być udzielane na projekty związane z poprawą efektywności energetycznej budynków, instalacji i urządzeń, co prowadzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
  • Transport niskoemisyjny: Kredyty mogą wspierać inwestycje w pojazdy elektryczne, infrastrukturę ładowania, transport publiczny o niskiej emisji oraz inne inicjatywy zmniejszające zanieczyszczenie powietrza.
  • Ochrona przyrody: Kredyty mogą być udzielane na projekty związane z ochroną i przywracaniem ekosystemów, ochroną gatunków zagrożonych oraz zapobieganiem degradacji środowiska naturalnego.
  • Kredyty ekologiczne często mają korzystne warunki finansowe, takie jak niższe oprocentowanie, dłuższe okresy spłaty lub preferencyjne warunki kredytowania. Mają one na celu zachęcenie do inwestycji i działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
  • Warto pamiętać, że szczegóły i warunki kredytów ekologicznych mogą się różnić w zależności od kraju, instytucji finansowej i rodzaju projektu. Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu ekologicznego, zawsze warto dokładnie zbadać oferty i skonsultować się z odpowiednimi specjalistami lub doradcami finansowymi.

Kredyt ekologiczny może być udzielany w formie preferencyjnego oprocentowania, dłuższego okresu spłaty, niższych opłat czy też specjalnych programów dotacyjnych. Banki i instytucje finansowe często wprowadzają dodatkowe zachęty, takie jak premie za osiąganie określonych celów ekologicznych.

Jaki cel?

Celem kredytów ekologicznych jest promowanie zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska i zmniejszenie negatywnego wpływu na klimat. Dzięki takim kredytom inwestorzy mają możliwość realizacji ekologicznych projektów, których koszty mogą być często wyższe w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. W ten sposób kredyt ekologiczny przyczynia się do przyspieszenia transformacji ekologicznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Jaka jest wysokość kredytu ekologicznego?

Wysokość dotacji dla danego przedsięwzięcia będzie obliczana na podstawie mapy pomocy regionalnej, opracowanej na lata 2022-2027. Przede wszystkim nacisk położono na pomoc we wschodnich i północnych regionach Polski. Na maksymalną, bo pokrywającą do 70% kosztów przedsięwzięcia premię mogą liczyć przedsiębiorstwa zlokalizowane w województwach wschodniej Polski: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

8 KROKÓW DO POZYSKANIA KREDYTU

Kredyt w nazwie formy finansowania, jaką jest Kredyt Ekologiczny, to przez sposób przydzielania wsparcia, w którym bierze udział bank komercyjny.

W dużym uproszczeniu wygląda to tak:

KROK 1 – Masz pomysł na wdrożenie nowej technologii lub rozwiązania ekologicznego w przedsiębiorstwie.
KROK 2 – Tworzysz dokumentację aplikacyjną zgodnie z wytycznymi naboru ogłoszonego przez BGK.
KROK 3 – Przedstawiasz pomysł wraz z dokumentacją w banku komercyjnym, będącym na liście banków współpracujących z BGK.
KROK 4 – Bank komercyjny decyduje, czy masz zdolność kredytową i wystawia promesę kredytową.
KROK 5 – Składasz wniosek o dotację, załączając promesę kredytową z banku.
KROK 6 – Po otrzymaniu dotacji podpisujesz umowę kredytową z bankiem komercyjnym oraz umowę o dofinansowanie z BGK.
KROK 7 – Bank komercyjny wypłaca Ci środki z kredytu, aby Twoja firma mogła zrealizować projekt.
KROK 8 – Po zrealizowaniu projektu BGK wypłaca dotację na konto kredytowe – spłacając Twój kredyt.

To, co łączy kredyt inwestycyjny i dotacje ze słowem „kredyt” w nazwie, jest konieczność współpracy z bankiem komercyjnym i poddanie się ocenie zdolności finansowej przez ten bank.

To, co je na pewno różni – po realizacji inwestycji finansowanej z Kredytu Ekologicznego – to fakt, że nie zostajesz z wieloletnim zobowiązaniem do spłacania.

Jakie Banki biorą udział w programie?
Finansowanie w ramach Kredytu Ekologicznego musi odbyć się we współpracy z bankiem będącym na liście BGK. Pomiędzy BGK a bankiem komercyjnym potrzebna jest bowiem umowa, aby takie finansowanie procedować. BGK regularnie publikuje listy banków współpracujących, a ostateczna wersja listy jest zawsze wskazana w dokumentacji naboru. Aktualnie są to banki:

Alior Bank S.A.
Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Bank Pekao S.A.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy
BNP Paribas Bank Polska S.A.
ING Bank Śląski S.A.
mBank S.A.
PKO Bank Polski S.A.
Santander Bank Polska S.A.
SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

 

Kredyt ekologiczny jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

na lata 2021-2027.

Harmonogram programu

24 maja 2023 r. – ogłoszenie konkursu

13 czerwca 2023 r. – rozpoczęcie składania wniosków

17 sierpnia 2023 r. – zakończenie składania wniosków

Planowana kwota na dofinansowania to 660 mln złotych.

 

Rys. Mapa pomocy regionalnej 2022-2027, Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Warunkiem przyznania premii ekologicznej jest wykazanie minimum 30% oszczędności energii pierwotnej w przedsiębiorstwie lub jego oddziale. Zakres realizacji inwestycji musi zostać potwierdzony audytem efektywności energetycznej! Dopiero prawidłowo zrealizowana i spełniająca powyższy cel inwestycja uprawnia do otrzymania premii ekologicznej i częściowej spłacie kredytu.

Napisz do nas i uzyskaj audyt efektywności energetycznej ! 

 

Więcej informacji o programie znajdziesz pod linkiem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki/kredyt-ekologiczny

 

Zaufali nam.