Wyścig wodorowy.

Rynek elektrolizerów rośnie, ponieważ nasila się wyścig o znalezienie bardziej wydajnych i przystępnych cenowo sposobów produkcji paliwa wodorowego. Kilka firm walczy o to, by jako pierwsze wprowadzić na rynek przystępną i wydajną technologię, która może produkować paliwo wodorowe z wody. Elektroliza wody przy użyciu energii elektrycznej do wytworzenia gazu wodorowego może być wysoce zrównoważonym źródłem paliwa, ponieważ nie wymaga żadnych paliw kopalnych. Jednak wciąż istnieje kilka wyzwań, które należy pokonać, zanim ta technologia stanie się rzeczywistością. Potencjał elektrolizerów jest ogromny, ponieważ mogą zapewnić czystszy i tańszy sposób wytwarzania energii niż tradycyjne paliwa kopalne.

Liderzy elektrolizerów

Obecnie Europa posiada wiodący tytuł pod względem mocy zainstalowanej elektrolizerów (40%) i prawdopodobnie będzie to kontynuowane w przyszłości, jak przewiduje MAE, przy zaangażowaniu UE i Wielkiej Brytanii. Duży potencjał rozwoju mają też kraje Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu. Z czasem powinno rosnąć też znaczenie Chin oraz Stanów Zjednoczonych.

W lipcu 2020 r. przyjęta została przez KE „Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu” W pierwszej fazie jego wdrożenia w latach 2020-2024 zaplanowano instalację elektrolizerów zasilanych energią ze źródeł odnawialnych o mocy co najmniej 6 GW zdolnych wyprodukować milion ton wodoru z ekologicznych źródeł.

  • Produkcja ta może odegrać rolę w dekarbonizacji wodoru, na przykład w sektorze chemicznym, i pomóc we wprowadzeniu gazu na nowe rynki, takie jak inne gałęzie przemysłu, a nawet transport ciężkich pojazdów.

W kolejnym etapie strategii, do 2025 roku, wodór będzie musiał stać się ważną częścią zintegrowanej sieci energetycznej.

  • UE postawiła sobie za cel zainstalowanie do 2030 r. odnawialnych elektrolizerów o mocy co najmniej 40 GW, zdolnych do produkcji do 10 mln ton odnawialnego wodoru.

Polska koncepcja wodorowa

2 listopada 2021 r. rząd przyjął polską strategię wodorową do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazało, że szczególnie duże są możliwości inwestowania w technologie mające na celu osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej.

W dokumencie dokonano przeglądu zalet programów wsparcia budowy gospodarki wodorowej. Jednocześnie zapowiedziano zastrzeżenie, że pomoc będzie dostępna tylko dla wodoru niskoemisyjnego, czyli ze źródeł odnawialnych oraz wodoru produkowanego w technologii zeroemisyjnej.

W planie działania przedstawiono sześć celów. Cel pierwszy – Rozwój i instalacja technologii wodorowych i ogniw paliwowych w energetyce i ciepłownictwie; Cel drugi – Wykorzystanie wodoru jako paliwa w transporcie; Cel trzeci – Wsparcie dekarbonizacji przemysłu; Cel czwarty – Produkcja nowych instalacji wodorowych; Cel piąty – sprawność i bezpieczeństwo obiektów przesyłowych i dystrybucyjnych; Cel szósty – stworzenie otoczenia regulacyjnego.

Polska w czołówce

Polska jest trzecim krajem w Unii Europejskiej pod względem produkcji wodoru (1,3 mln ton wodoru rocznie) oraz piątym na świecie. Udział elektrolizy wody w tym udziale jest znikomy. większość jest wytwarzana dzięki paliwom kopalnym w procesach reformingu parowego gazu ziemnego czy zgazowania węgla. Jest to głównie produkt uboczny powstający w procesach rafinacji i wykorzystywany w końcowych etapach produkcji nawozów mineralnych i chemikaliów.

Aby osiągnąć strategiczny cel osiągnięcia 40 GW produkcji elektrolizera do 2030 r., potrzebne jest skoordynowane podejście ze strony państw członkowskich , europejskiego sojuszu, a także programów wsparcia, zanim elektrolizery staną się konkurencyjne pod względem kosztów. Trend produkcji wodoru prawdopodobnie utrzyma się, ponieważ odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa, stają się coraz bardziej powszechne. Polska jest jednym z niewielu krajów w Europie, które dysponują zasobami i infrastrukturą niezbędną do rozwoju wodoru jako źródła energii.

 

 

 

Zaufali nam.