OZE w Polsce – perspektywy na 2021 r..

Jednym z najbardziej promowanych sposobów na dostarczenie energii elektrycznej do swojego domu lub zakładu jest wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Jest to pozyskiwanie prądu z niekończących źródeł, czyli np. z wiatru, promieni słonecznych, wód termalnych czy też wykorzystując wszelkiego rodzaju ruchy wody (jak np. wodospady). Najbardziej popularną i dostępną ze wszystkich tych opcji jest fotowoltaika, czyli samodzielne wytwarzanie energii z promieni słonecznych poprzez system zamontowany na dachu, elewacji lub terenie obok budynku.

OZE w 2021 roku

Polskie przedsiębiorstwa, które korzystają z OZE, mogą liczyć na przyznanie im tzw. “zielonych certyfikatów”. Są to, najprościej rzecz ujmując, bonusy otrzymane od państwa za to, że dany podmiot korzysta z energii odnawialnej, zamiast z tradycyjnych form. “Zielone certyfikaty” to prawa majątkowe, które wydaje się ze określoną ilość wyprodukowanej energii (jeden certyfikat to 1kWh energii). Są one traktowane jak papiery wartościowe – możliwe jest obracanie nimi na Towarowej Giełdzie Energii. W związku z tym, otrzymany certyfikat można zainwestować lub spieniężyć – dzięki czemu nasza spółka otrzyma dodatkowe pieniądze.

Energia z OZE obowiązkowa w 20%

Wraz z certyfikatem, każdy podmiot wytwarzający energię z np. fotowoltaiki posiada świadectwo pochodzenia energii. W momencie, w którym certyfikat zostanie nabyty na giełdzie, nabyte zostaje też jego świadectwo. Podmiot, który go nabył nie wytwarza własnej energii ze źródeł odnawialnych, konieczne jest więc umorzenie świadectwa pochodzenia, jako że nowy właściciel nie może się nim posługiwać. Nowi właściciele, czyli przedsiębiorstwa, które zajmują się obrotem energią, są zmuszone do zakupu danej ilości z OZE – ma to na celu pobudzić gospodarkę oraz sprawić, że produkcja prądu z alternatywnych źródeł będzie coraz bardziej opłacalna. W związku z tym, w 2021 roku utrzymane będą przepisy z 2020 roku – czyli konieczny będzie zakup 19,5% zielonych certyfikatów oraz 0,5% błękitnych (czyli z biogazowni rolniczych).

Jakie usługi związane z OZE oferuje GS ENERGIA? Kliknij i sprawdź!

Zaufali nam.