Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa – jakie kryteria należy spełnić?.

Nie każda firma może przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Nie jest to po prostu zwykła analiza – musi ona spełniać kilka kryteriów, aby mogła być uznawana za przeprowadzoną w sposób odpowiedni oraz prawidłowy. Podczas wybierania firmy, którą zatrudniamy do tego zadania warto więc zainteresować się, czy swoje obowiązki wykonuje ona zgodnie z przepisami i czy przeprowadzony przez nią audyt będzie wiarygodny.

Obowiązkowa analiza energetyczna

Czemu konieczne jest przeprowadzenie tych procesów monitorujących zużycie prądu? Odpowiednia analiza pozwoli przedsiębiorstwu na wyciągnięcie odpowiednich wniosków i możliwość ograniczenia zużycia energii w przyszłości, co nie tylko przełoży się na oszczędności z tym związane – zyska na tym również środowisko naturalne.

Kryteria audytu

Każde przedsiębiorstwo, które oferuje możliwość wykonania analizy, musi spełniać odpowiednie kryteria. Przede wszystkim, konieczne jest wykonanie wszystkich działań i pomiarów w oparciu o aktualne i możliwe do sprawdzenia dane. Dodatkowo, konieczne jest wykonanie działań w taki sposób, aby mieć dokładne informacje odnośnie energii i jej wykorzystania. Przedstawione dane muszą uwzględniać co najmniej 90% całego prądu, który zużywany jest w przedsiębiorstwie.

Wynik analizy

Niezwykle ważny jest również cel, w którym przeprowadza się audyt. Mimo, że jego wyniki niejednokrotnie nakreślają możliwe rozwiązania, które, jeśli przeprowadzone poprawnie i implementowane systematycznie, mogą w danym okresie ograniczyć zużycie prądu w przedsiębiorstwie, nie powinno być to głównym celem przeprowadzanego procesu.

Oczywiście, na podstawie uzyskanych informacji możliwe jest wyliczenie okresu, w którym możliwy będzie zwrot kosztów lub znaczne ich ograniczenie – celem audytu jednak powinna być analiza kosztów, które budynki i instalacje należące do danego przedsiębiorstwa, generują w tym momencie.

W celu przeprowadzenia wiarygodnej analizy zapraszamy do skorzystania z usług firmy GS ENERGIA – przeprowadzimy cały proces biorąc pod uwagę wszelkie przepisy i zasady, a także doradzimy co zrobić, aby ograniczyć zużycie prądu w przyszłości. Szczegóły usługi pod adresem: https://gsenergia.pl/uslugi/audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa/

Zaufali nam.