Dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii w woj. łódzkim.

W woj. łódzkim uruchomiono nabór wniosków o dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii. Konkurs rozpocznie się w grudniu.

Dzięki powyższemu programowi będzie można uzyskać środki na budowę, przebudowę oraz modernizację infrastruktury służącej do produkcji bądź produkcji i dystrybucji energii elektrycznej/ cieplnej, pochodzącej z OŹE.

Wsparcie jest związane z urządzeniami lub instalacjami, które służą do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, w przypadku których moc zainstalowana nie przekroczy w przypadku energii wodnej i wiatrowej 5 MWe, w przypadku energii słonecznej 2 MWe/MWt, w przypadku energii geotermalnej 2 MWt, w przypadku energii biogazu 1 MWe, natomiast w przypadku energii biomasy 5 MWth/MWe

W zakresie fotowoltaiki mają być kwalifikowane projekty, gdzie min. moc pojedynczej instalacji to 200 kWp (nie dotyczy projektów, które realizują jednostki samorządu terytorialnego).

W przypadku dystrybucji energii wsparcie dotyczy wyłącznie inwestycji  sieci niskiego napięcia (mniej niż 110 kV).

O dofinansowanie mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego, związki oraz stowarzyszenia, jednostki organizacyjne, które posiadają osobowość prawną, przedsiębiorcy (np. przedsiębiorstwa energetyczne), spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe,  jednostki naukowe etc.

Dofinansowanie może sięgnąć 85 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Źródło: www.gramwzielone.pl

Zaufali nam.