“My doradzamy – Ty oszczędzasz!”.

Ministerstwo Energii rozpoczęło kampanię informacyjną “My doradzamy – Ty oszczędzasz!”. Jest ona poświęcona doradztwu energetycznemu i ma na celu przybliżenie zarówno sektorowi publicznemu, mieszkaniowemu jak i przedsiębiorcom tematyki dotyczącej efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. 

Dzięki tej kampanii, będzie istniała możliwość nieodpłatnego skorzystania z usług doradców energetycznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności. Przewiduje się utworzenie ogólnokrajowej sieci doradców energetycznych. Program ma zostać  zrealizowany jako projekt partnerski z udziałem NFOŚiGW oraz 14 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwa Lubelskiego.   Na jego cele przeznaczono 129 mln zł.

Punkty doradztwa ulokowano w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zaufali nam.