Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

Na rynku energii odnawialnej szykują się duże zmiany. Prezydent podpisał przyjętą przez parlament nowelizację ustawy o OŹE.

Co ona wprowadza? Przede wszystkim zmianie ulegnie sposób obliczania opłaty zastępczej. Aktualnie wynosi ona 300,03 zł oraz  istotnie odbiega od  cen zielonych certyfikatów.W nawiązaniu do ustawy, będzie ona wyznaczana na podstawie przeciętnej ceny praw majątkowych, które wynikają ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w poprzednim roku kalendarzowym oraz zostanie naliczona w oparciu o wskaźnik 125 proc. rocznej średniej ważonej ceny praw majątkowych, które wynikają ze świadectw pochodzenia innych niż te wydane dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Co więcej, nie będzie mogła być wyższa niż 300,03 złotych za 1 MWh.

Przyjmowana nowelizacja może pomóc państwowym koncernom energetycznym, ale też, niestety, uderzyć w producentów energii odnawialnej, działających w systemie zielonych certyfikatów. Nowelizacja wejdzie w życie po 30 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Źródło: gramwzielone.pl

Zaufali nam.