Dotacje na innowacje w energetyce.

NCBiR ogłosiło konkurs. Na przedsiębiorców wdrażających innowacje w elektroenergetyce czeka 120 mln zł.

Program ma na celu wsparcie przedsiębiorców, którzy tworzą technologie oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski i efektywność energetyczną. Zasadniczy nacisk położono na zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł i ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Wsparcie dotyczy przedsiębiorstw różnej wielkości. Minimalna wartość projektu to 2 mln zł, a maksymalna wartość to 40 mln zł. NCBiR twierdzi, iż dzięki wprowadzeniu udogodnień w konkursie przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się zarówno o dofinansowanie prac B+R (badania przemysłowe i prace rozwojowe). Jest to na przykład opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, są to usługi rzecznika patentowego, badania rynku itp.

Czas na składanie wniosków potrwa od 2 października do 1 grudnia br.

gramwzielone.pl

Zaufali nam.