Dofinansowania na efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach..

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął już pierwszy nabór wniosków w zakresie programu “Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, część 4) “EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”. Na inwestycje zarezerwowano aż 500 mln zł. 

Konkurs ma być związany z wyborem  projektów dotyczących zmniejszenia zużycia energii, a co za tym idzie, zmniejszenia emisji CO2 jako skutek działań poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstw.

Wsparciem objęte będą m.in. projekty spełniające kryteria „Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej”.

Pomoc finansowa będzie więc skierowana dla projektów wdrażających technologie racjonalnego  zużycia energii elektrycznej – np. przez zastosowanie energooszczędnych systemów napędowych czy systemów oświetleniowych i odnawialnych źródeł energii – oraz technologie racjonalizacji zużycia ciepła – dla przykładu: w wyniku zastosowania izolacji oraz odwadniania systemów parowych, termomodernizacji budynków przemysłowych i biurowych, rekuperacji, odzysku ciepła, poprawy sieci grzewczych, instalacji/ modernizacji własnych źródeł energii, w tym odnawialnych źródeł energii.

Możliwość dofinansowania mają też np. pomysły, których koncepcja obejmuje modernizację procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej lub wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością.

Przedsięwzięcie, którego dotyczy dofinansowanie musi być wynikiem rekomendacji audytu energetycznego i dawać możliwość uzyskania oszczędność energii nie mniejszej niż 5 proc.

Wnioski można zgłaszać do 22 grudnia br. Udział dofinansowania w wydatkach na poziomie projektu może wynieść 85 procent.

źródło: gramwzielone.pl

Zaufali nam.