Nowelizacja ustawy o OŹE.

20.07.2017 posłowie uchwalili ustawę wprowadzającą istotne zmiany w zasadach funkcjonowania zielonych certyfikatów.

Przyjęta ustawa trafi teraz do Senatu, a w razie zgłoszenia poprawek przez senatorów wróci ponownie do Sejmu.

Czego dotyczy nowelizacja ustawy o OZE? Istotą jest powiązanie opłaty zastępczej z rynkową wartością zielonych certyfikatów. Do tej pory wartość opłaty zastępczej była stała (powiększano ją tylko o inflację) i nie wpływały na nią ceny zielonych certyfikatów.

Wg przyjętej w 2015 r. ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii jednostkowa opłata zastępcza została określona jako kwota w wysokości 300,03 zł/MWh. Obowiązuje ona również w tym roku. Jednak ceny zielonych certyfikatów w tym roku są na poziomie poniżej 30 zł/MWh i realizacja obowiązku OZE przy pomocy zakupu oraz umarzania zielonych certyfikatów jest aktualnie ponad 10-krotnie tańsza.

Zmiany mają prowadzić do tego, że sprzedawcy zobowiązani mogą uzyskać możliwość realizacji obowiązku OZE za pomocą opłaty zastępczej po znacznie niższym koszcie, bliskim cenie świadectw pochodzenia. Dotknie to właścicieli OŹE, które funkcjonują w systemie zielonych certyfikatów oraz których potencjał szacuje się na około 6 GW.

Uważa się, że zyskają mali przedsiębiorcy „ponieważ to nie oni uczestniczą w obrocie pozagiełdowym

Więcej informacji na www.gramwzielone.pl

Zaufali nam.