Dofinansowania na mikroinstalacje OZE w woj. dolnośląskim.

W maju br. Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego rozstrzygnął konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, z którego unijne dotacje zostaną przeznaczone na montaż mikroinstalacji OZE. Początkowo wybrano tylko jednego beneficjenta, natomiast teraz dołączyli do niego dwaj kolejni.

Beneficjentem został Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Zgłosił on projekt  „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.

Wartość projektu to 24,458 mln zł, a uzyskane dofinansowanie to 20,717 mln zł. W ramach projektu finalnymi beneficjentami będą osoby fizyczne z prawem do dysponowania jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi w obszarze czternastu dolnośląskich gmin. Planowany jest montaż 602 mikroinstalacji fotowoltaicznych o całkowitej mocy 3,01 MW. Realizacja powinna się zakończyć do 31.08.2019.

Aktualnie Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego poszerzył listę beneficjentów. Unijne dotacje tym razem trafią do dwóch kolejnych wnioskodawców.

Drugim wnioskodawcą jest  gmina Bardo. Projekt zakłada realizację mikroinstalacji w tej gminie, ale również w gminach Złoty Stok, Lewin Kłodzki oraz Szczytna.  Trzeci nagrodzony wniosek złożyła gmina Głuszyca.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w konkursie to 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie może obejmować montaż mikroinstalacji OZE na budynkach należących do osób fizycznych, a także na budynkach użyteczności publicznej.

Źródło: www.gramwzielone.pl

 

Zaufali nam.