OZE i efektywność energetyczna – dotacje w Wielkopolsce.

W województwie wielkopolskim rozpoczynają się trzy konkursy na unijne dotacje, które będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje w OŹE oraz poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Dofinansowanie w ramach programy “Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”  będą przeznaczane na budowę, rozbudowę oraz przebudowę instalacji wiatrowych i wodnych do 5 MWe, biomasowych do 5 MWt, elektrowni słonecznych i geotermalnych o łącznej mocy do 2 MWe, elektrowni biogazowych do 1 MWe.  Wysokość dofinansowania może sięgnąć 85 proc. kosztów inwestycji.  Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia br.

Startują również dwa konkursy, dotyczące działań związanych z poprawą efektywności energetycznej, w tym poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Pierwszy konkurs  realizowany jest w ramach „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej”. O unijne dofinansowanie mogą aplikować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie może dotyczyć modyfikacji procesów technologicznych w kwestii efektywności energetycznej, modernizacji energochłonnych obiektów, inwestycji w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Dofinansowanie może sięgnąć 65 proc. kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw lub 55 proc. kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw. Nabór wniosków trwa do 27 lipca.

Trzeci z programów dotyczy poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki, ich związki, jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby prawne. Dofinansowanie może obejmować termomodernizację budynków publicznych, audyty energetyczne, modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, wymianę wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w kwestiach m.in. ocieplenia obiektu, wymiany okien, drzwi zewnętrznych, oświetlenia na energooszczędne, przebudowy systemów grzewczych, przebudowy systemów wentylacji i klimatyzacji itd.  Dofinansowanie może sięgać 85 proc. kosztów projektu, a nabór wniosków trwa do 4 sierpnia.

Źródło: www.gramwzielone.pl

Zaufali nam.