Programy wsparcia OŹE – świętokrzyskie.

WFOŚiGW w Kielcach uruchomił programy, dzięki którym możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na inwestycje w przydomowe instalacje OŹE.

W marcu ze środków WFOŚiGW w Kielcach uruchomiono Program “Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków – Edycja II”. Udzielane jest dofinansowanie dla osób fizycznych.

Pozyskane środki przeznaczyć można na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a także termomodernizację. Energia z instalacji fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych powinna być produkowana głównie na własne potrzeby, ale dopuszcza się możliwość oddania do sieci nadwyżek.

Pożyczka wynosi maksymalnie 95 proc. kosztów kwalifikowanych, minimalny wkład własny natomiast 6 tys. zł. Oprocentowanie to 2,5 proc. w stosunku rocznym, do 25% kosztów pożyczki może podlegać umorzeniu.

Fundusze przeznaczone na dofinansowanie w ramach omawianego programu wynoszą 6,2 mln zł.

Poza tym wsparcie na OZE w Kielcach można otrzymać z programu “ZORZA – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim”. Dofinansowywane są inwestycje dotyczące wymiany źródła ogrzewania – np. na kotły biomasowe. Dofinansowanie przyznaje się w formie dotacji (maksymalnie 25 proc. kosztów kwalifikowanych), jednak nie więcej niż 3 lub 4 tys. zł.

Nabór wniosków rozpoczął się w ubiegłym miesiącu i ma charakter ciągły.

Zaufali nam.