Świadectwo energetyczne a audyt energetyczny budynku. Jak przebiega audyt energetyczny budynku?.

Świadectwo energetyczne określa klasę energetyczną i zakres zapotrzebowania na energię dla budynku. Wskazuje koszty eksploatacji, jednak nie zawiera propozycji zmian w celu ich obniżenia. Audyt energetyczny jest ekspertyzą mającą na celu ocenę, ale również zmniejszenie ilości  energii zużywanej w budynku. Jest więc skomplikowaną ekspertyzą. Jak, w dużym uproszczeniu, przebiega?

Przede wszystkim konieczne jest określenie kosztów ogrzewania. Wyznacza się sprawność systemu grzewczego oraz zapotrzebowanie na ciepło. Oblicza się ponadto zużycie ciepła w sezonie grzewczym. Audytor ocenia stan techniczny budynku, urządzeń, instalacji, dzięki czemu może ustalić jakie prace termomodernizacyjne należy podjąć (dla przykładu: działania związane z nieszczelnościami w dachu, elewacją, nieskosprawną instalacją grzewczą, przemarzającymi ścianami). Niezbędne jest więc określenie przyczyn dużego zużycia energii. Po zebraniu wszystkich parametrów następuje ich porównanie ze stanem rzeczywistym.

Najważniejszym elementem audytu jest wskazanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które pomogą na obniżenie kosztów ogrzewania. Audytor wskazuje zakres prac remontowych, które należy przeprowadzić. Zakres tych zmian nie powinien znacznie odbiegać od założeń budżetowych inwestora.

Istotne jest także ustalenie bilansu zysków/ strat energii, który pozwoli podjąć decyzję odnośnie sposobu realizacji przedsięwzięć. Ostatnim etapem jest ustalenie dokładnego kosztorysu prac termomodernizacyjnych oraz harmonogramu planowanych działań.

 

Zaufali nam.