Dofinansowanie do OZE w województwie mazowieckim.

WFOŚiGW w Warszawie uruchomił program dofinansowań dla domowych instalacji OZE. Skierowany jest on do mieszkańców województwa mazowieckiego.

Stwarza to możliwość uzyskania dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.

Wysokość dotacji jest następująca:

a) na pompy ciepła – do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 15 tysięcy zł na jednego beneficjenta;

b) na instalacje fotowoltaiczne– do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 8 tys. zł na jednego beneficjenta,

c) na kolektory słoneczne – do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł dla jednego beneficjenta.

Poza tym będą przyznawane dofinansowania w formie pożyczki, która pokrywa do 100 proc. kosztu kwalifikowanego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie WFOŚIGW w Warszawie.

Zaufali nam.