Program Region.

NFOŚiGW pracuje nad założeniami programu Region, z którego za pomocą preferencyjnych pożyczek – mają zostać dofinansowane inwestycje m.in. w domowe mikroinstalacje OZE, na które NFOŚiGW udostępniał niegdyś dofinansowanie w zakończonym programie Prosument. Dofinansowanie ma mieć formę niskooprocentowaych pożyczek. Jest to główna zmiana w porównaniu do funkcjonującego wcześniej programu Prosument, w którym osoby inwestujące w domowe mikroinstalacje OZE mogły oczekiwać oprócz pożyczek, bezzwrotnych dotacji.

Kolejną zmianą jest współpraca Narodowego Funduszu wyłącznie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a nie jak w programie Prosument – z gminami i bankami.

Do celów  finansowania przedsięwzięć OZE i efektywności energetycznej stosowane będzie oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M minus 100 punktów bazowych, jednak nie mniej niż 1 proc.

NFOŚiGW zwraca uwagę na fakt, że warunki udzielania dofinansowania beneficjentom końcowym ustalą poszczególne wojewódzkie fundusze. Na razie nie wiadomo też, jakie dokładnie przedsięwzięcia będzie można zrealizować, ze wsparciem z programu Region. Program Region ma objąć swoim zasięgiem obszary finansowane niegdyś  w ramach programów Prosument, Kawka czy Ryś. Program ma być realizowany do 2023 r.

Zaufali nam.