Kotły kondensacyjne w praktyce.

kocioł kondensacyjny2 gs energia

W jakich instalacjach kotły kondensacyjne pracują najlepiej?

Najkorzystniejszymi parametrami pracy, w przypadku kotłów kondensacyjnych, są niskie temperatury, po wymianie ciepła nie powinna przekraczać 50 stopni.  Jeżeli woda w systemie nie będzie wystarczająco schłodzona, kondensacja może zachodzić w niewielkim zakresie lub w ogóle. Im niższa temperatura tym lepiej. Wynika to z temperatury, w jakiej zachodzi kondensacja wody ze spalin. Zatem, aby w pełni  korzystać z zalet kotłów kondensacyjnych należy przystosować instalację do pracy przy niskich temperaturach. Osiągnięcie takich parametrów jest możliwe zarówno przy zastosowaniu grzejników, jak i ogrzewania podłogowego.  Przy tym im niższa temperatura wody, tym większe powinny być powierzchnie grzejników, aby zapewnić odpowiednie warunki termiczne w pomieszczeniach.

Gdzie zlokalizować kocioł kondensacyjny?

Większość kotłów kondensacyjnych jest wyposażone w zamkniętą komorę spalania, co oznacza, że powietrze niezbędne do spalania paliwa nie jest pobierane z pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie. Dzięki temu  spaliny nie mogą cofnąć się do pomieszczenia. Wpływa to pozytywnie na bezpieczeństwo użytkowników. Sprawia to, że kotly mogą być zamontowane właściwie w dowolnym pomieszczeniu – kuchni, łazience, przedpokoju. Zastosowanie tych urządzeń nie wymaga dodatkowej wentylacji, aby wyeliminować zagrożenie. Brak konieczności dodatkowego wentylowania zmniejsza straty ciepła z budynku, przez co pozwala zaoszczędzić paliwo i pieniądze. Co więcej, w przypadku zamkniętej komory spalania, nie zachodzi konieczność budowy komina. Bezpośrednio z urządzenia prowadzone są przewody powietrzno –spalinowe, które dostarczają powietrze spalania do kotła i odprowadzają spaliny. Oczywiście istnieje możliwość wprowadzenia tych przewodów do istniejącego komina. Zwykle jednak wyprowadza się je bezpośrednio przez przegrodę na zewnątrz budynku.

Kotły kondensacyjne we współpracy ze starymi instalacjami

Podejmując decyzję o ogrzewaniu przy użyciu grzejników możemy skorzystać z korzyści jakie niesie zastosowanie kotłów kondensacyjnych. Instalację grzejnikową projektuje się zwykle na temperatury zbliżone do 75oC, czyli znacznie wyższe od niezbędnych 50oC. Jest to jednak temperatura dla warunków ekstremalnych, które występują jedynie przez niewielki ułamek roku. Stosując kotły kondensacyjne możliwe jest oszczędzanie nawet przy typowej instalacji wysoko temperaturowej. Jedynie przez kilkanaście dni w roku, w okresie grzewczym kocioł będzie pracował ze sprawnością poniżej 100%, nadal wyższą od kotła tradycyjnego.

Jakie czynniki mogą zmniejszyć sprawność kotłów kondensacyjnych?

Efektywna praca kotłów kondensacyjnych zależy od jakości paliwa, niestabilności wartości opalowej paliwa, zmienności składu gazu, wahania ciśnienia zasilania. Nie bez znaczenia pozostaje również jakość wody, w tym jej twardość. Powstawanie kamienia kotłowego prowadzi do strat energii przez co, zmniejszenia sprawności kotła. Można tego uniknąć stosując zmiękczacze.

Zaufali nam.