Audyt enegetyczny przedsiębiorstwa – Nowa ustawa o Efektywności Energetycznej.

audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Przygotowywana obecnie nowa ustawa o efektywności energetycznej może wejść w życie nawet latem tego roku. Jedną z ważniejszych zmian, jakie wprowadzi, będzie obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Co warto wiedzieć na ten temat?

W projekcie ustawy o efektywności energetycznej można przeczytać, że audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą, która ma na celu uzyskanie odpowiedniej wiedzy o zużyciu energii przez dany budynek lub zespół budynków, lub instalację przemysłową, lub handlową, lub usługę oraz określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości jest możliwe uzyskanie opłacalnej oszczędności energii. Do tej pory przeprowadzenie takiej ekspertyzy było dobrowolne, niebawem ulegnie to zmianie.

Niedługo każdy Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalność, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy będzie zobowiązany do przeprowadzenia co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Wyjątkami od tej reguły mają być posiadający system zarządzania energią lub system zarządzania środowiskowego i wpisano do rejestru EMAS.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza podmiot niezależny od  audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu. A przypadku gdy audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest przeprowadzany przez ekspertów audytowanego przedsiębiorcy, nie mogą oni być bezpośrednio zaangażowani w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy

Po wykonaniu ekspertyzy (do 30 dni) należy zawiadomić Prezesa URE, który przeprowadza lub zleca przeprowadzenie wyrywkowej weryfikacji zgodności oszczędności energii możliwej do osiągnięcia audytu z informacją podaną przez przedsiębiorcę.

Za niewypełnienie obowiązków wynikających z ustawy przewiduje się karę pieniężną, wynoszącą do 10% przychodu z poprzedniego roku podatkowego.

Warto już teraz zainteresować się przeprowadzeniem audytu energetycznego przedsiębiorstwa i wypełnić obowiązek, który nałoży ustawa.

Zapraszamy do współpracy z GS ENERGIA

 

Zaufali nam.