Co warto wiedzieć o Rysiu? – Program wsparcia – termomodernizacja obiektów jednorodzinnych.

rys gs energia

Polska, tak jak wiele innych krajów, zobowiązała się do redukcji emisji dwutlenku węgla. Jednym z wielu środków, które skutkują w redukcji ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery jest poprawa efektywności energetycznej. Prawidłowa izolacja termiczna prowadzi do oszczędności energetycznej w budynkach, również niewielkich. Dlatego przewidziano specjalne wsparcie dla właścicieli domków jednorodzinnych. Pomoc w realizacji termomodernizacji takich obiektów można uzyskać w ramach programu Ryś mającego zacząć obowiązywać w przyszłym roku.

Celem „Rysia” jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów emitowanych do powietrza w wyniku poprawienia efektywności korzystania z energii w istniejących już obiektach jednorodzinnych. Dodatkowo program ma przynieść korzyści w obszarze zwiększania świadomości energetycznej społeczeństwa, a także przyczynić się do rozwoju rynku urządzeń i wykonawców.

Dlaczego budynki jednorodzinne są tak istotne?

Niewielkie domy  budynków mieszkalnych w kraju. Znacząca część energii w gospodarstwach domowych jest zużywana na zapewnienie odpowiedniej temperatury we wnętrzach. Wiele z użytkowanych budynków ma bardzo niską efektywność energetyczną. Warto również zaznaczyć, że prawie 70% domów jednorodzinnych w Polsce jest ogrzewana przy użyciu kotłów węglowych.

Ze względu na duże znaczenie sektora mieszkalnego NFOŚiGW postanowił wykorzystać oświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu programów wspierających termomodernizację budynków  i stworzyć program RYŚ.

Jakie efekty przyniesie program?

Przewiduje się, że efektem ekologicznym programu ma być zmniejszenie zużycia energii końcowej o 300 tysięcy GJ rocznie, redukcję emisji dwutlenku węgla o 25 tysięcy ton rocznie. Prognozowane jest również zmniejszenie emisji pyłu zawieszonego PM10 o 50 ton rocznie, pyłu zawieszonego PM2,5 o 45 Mg/rok, co wpłynęłoby pozytywnie na jakoś powietrza.

Kiedy będzie możliwe skorzystanie z Rysia?

Program ma być realizowany w latach 2015 -2023. Budżet pilotażowego programu ma wynieść  400 mln zł, w ty 120 mln zł na dotacje na lata 2015-2020. Umożliwione zostanie również zawieranie kredytów i pożyczek z dotacją do 2017 roku.

Kto może skorzystać z programu Ryś?

Beneficjentami będą mogły zostać osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe posiadające prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Taki obiekt jest zdefiniowany jako budynek wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, grupowej, który stanowi samodzielną całość konstrukcyjną. Musi być on również co najmniej w połowie powierzchni całkowitej wykorzystany na cele mieszkaniowe.

Jakie prace remontowe będą wspierane finansowo?

Przewiduje się wsparcie dla prac remontowych trzech grup:

Prace termoizolacyjne: ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu, podłogi na gruncie, stropu nad nieogrzewaną piwnicą, wymiana okien, drzwi zewnętrznych i garażowych.

Modernizacja instalacji wewnętrznych: wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła, przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania,

Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie OZE: instalacja kotłów kondensacyjnych, węzłów cieplnych, kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych

Zaufali nam.