Konferencja Klimatyczna COP21 w Paryżu.

COP-21_GS_ENERGIA

Podczas tegorocznej konferencji klimatycznej COP 21 przyjęto globalną umowę dotyczącą redukcji gazów cieplarnianych. Porozumienie klimatyczne negocjowało 196 państw.
Podstawowym założeniem umowy jest zatrzymanie wzrostu średniej temperatury poniżej 2 oC w porównaniu do temperatury z okresu z przed rewolucji przemysłowej. Przewiduje się wieloletnie działania, które mają być kontrolowane i zaostrzane co 5 lat.

Co zawiera umowa?

Porozumienie przewiduje założenie celów redukcji emisji dla każdego kraju i zobowiązanie się do ich realizacji. Ma to skutkować w zatrzymaniu wzrostu temperatury globalnej poniżej 2 stopni Celsjusza, a nawet 1,5 stopnia. Uregulowane zostały okresowe przeglądy realizacji zobowiązań, mające mieć miejsce co 5 lat zaczynając o 2023 r. Dla najbardziej wrażliwych na zmiany klimatyczne państw przewidziano rekompensatę szkód. Ponadto zaplanowano pomoc finansową dla krajów rozwijających się. W ramach Zielonego Funduszu Klimatycznego możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego. Pieniądze mają być przeznaczone na realizację działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i dostosowanie się do zmian klimatu, przekształcenie gospodarki na model nisko emisyjny. Kwota dostępna w ramach takiego wsparcia ma sięgać nawet 100 miliardów dolarów rocznie.

Jakie będą skutki porozumienia?

Aby wypełnić postulaty umowy konieczna będzie drastyczne redukcja emisji gazów cieplarnianych już od 2020 roku. Następnym krokiem będzie przekształcenie globalnej gospodarki na gospodarkę nisko emisyjną, a być może zero-emisyjną. Oznacza to rewolucyjne zmiany w energetyce, transporcie i przemyśle i polityce energetycznej państw.

Zaufali nam.