Dotacje na domy energooszczędne.

dom pieniadze gsenergia

„Poprawa efektywności energetycznej. Część 2 – Dofinansowanie budowy domów energooszczędnych” to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dedykowany osobom budującym lub zakupującym dom/mieszkanie. Celem projektu jest popularyzacja zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce. Jest to pierwszy ogólnokrajowy instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę lub zakup domu lub zakup mieszkania po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Wysokość dofinansowania będzie zależna od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), a także od spełnienia innych warunków związanych m.im. ze sprawnością instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.

Korzyści z partycypacji w programie:

  • dopłata do kredytu – pokrycie części wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,
  • wysoki standard energetyczny = niższe koszty eksploatacji budynku,
  • podniesienie wartości budynku.

Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022 r. Budżet to 300 mln złotych. Szacuje się, że środki te pozwolą na realizację około dwunastu tysięcy domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach mieszkalnych.

Zaufali nam.