Biogazownie rolnicze.

cows on field of spring grass

cows on field of spring grass

Zacznijmy od początku.

Według dyrektywy 2003/30/UE biogaz to paliwo gazowe produkowane z biomasy i/lub ulegające biodegradacji części odpadów, które może być oczyszczone do jakości naturalnego gazu, do użycia jako biopaliwo, lub gaz drzewny.

GUS Biogaz definiuje jako: składający się głównie z metanu i dwutlenku węgla, uzyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy. W sprawozdawczości statystycznej wyodrębnia się:

 • Gaz wysypisk owy
 • Gaz z osadów ściekowych
 • Pozostałe biogazy (otrzymane w wyniku beztlenowej fermentacji odchodów zwierzęcych, odpadów w rzeźniach, browarach i z innej działalności w przetwórstwie rolno-spożywczym.

Do czego służy biogazownia?

Do celowej produkcji biogazu z surowców, tj.:

 • Odchody zwierząt hodowlanych
 • Słoma, trawa
 • Łodygi i liście roślin uprawowych
 • Uprawy w plonie głównym
 • Odpady rolnicze (obierki, wysłodki, melasa)
 • Osady ściekowe

Biogazownia zazwyczaj składa się z:

 • Układu podawania biomasy,
 • Komory fermentacyjnej
 • Zbiornika magazynowego przefermentowanego substratu
 • Zbiornika biogazu
GS_ENERGIA_biogazownia

W kilku słowach, jak ten proces przebiega?

Zgromadzone odpady trafiają do zbiornika w którym następuje ich wymieszanie. Następnie przedostają się do komory fermentacyjnej, w której powstaje biogaz. Zostaje on przekazany do agregatu kogeneracyjnego. Dzięki tym zabiegom, uzyskuję się energie i ciepło.

 

W biogazowniach rolniczych wykorzystujemy:

 • Biomasę roślinną
 • Odchody zwierzęce
 • Odpady organiczne

 

U naszych sąsiadów, jak i trochę dalej (Niemcy, Dania, Austria) technologia biogazowa cieszy się powszechnością i jest stosowana z powodzeniem. Dzięki biogazowi uzyskujemy:

 • czystą energię elektryczną i cieplną,
 • zapewniamy redukcję emisji metanu oraz utylizacje odpadów,
 • nie stanowi zagrożenia dla środowiska,
 • wykorzystuje produkty uboczne rynku rolnego.

 

Porównując produkcje biogazu w Polsce z rynkiem europejskim, jeszcze sporo pracy przed nami, ale wszystko idzie w dobrym kierunku, a dokładniej: jak sytuacja wygląda w Polsce?

Według rejestru Agencji Rynku Rolnego, obecnie zarejestrowanych w Polsce mamy blisko 30 biogazowni rolniczych, gdzie przewiduję się, że do 2020 roku może ich powstać około 2 tys.

Farmer, który gospodaruje na powierzchni większej niż 30 ha, gdzie pod uprawę kukurydzy może przeznaczyć co najmniej 1 ha. Dodatkowo prowadzi produkcję zwierzęca, a dokładniej, posiada np. 40 sztuk bydła jest potencjalnym producentem biogazu.  Z danych Głównego Urzędu Statystycznego, gospodarstw spełniających wyżej wymienione kryteria jest ponad 32 tysiące.

Kwestia wykorzystania biogazu w głównej mierze zależy od usunięcia barier prawnych, jak i organizacyjnych w zakresie rozwoju inwestycji biogazowi rolniczych.

Przeszkody:

 • brak konkretnej definicji biogazu, a biogazowi rolniczej;
 • skomplikowane wymagania, mnogość łącznie spełnianych warunków, przy procesie odzysku R10
 • problemy ze zdobyciem koncesji na dopuszczenie do handlu emisjami
 • wysoki koszt inwestycji
 • wąska grupa nawozów naturalnych utrudniająca stosowanie odpadów pofermentacyjnych pochodzących z biogazowni

 

Jest to jedna z najkorzystniejszych metod pozyskiwania zielonej energii, bez zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Mimo przeszkód rozwój tej dziedziny w Polsce cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

 

 

Zaufali nam.