Czym kierować się podczas wyboru paneli fotowoltaicznych? – Cz. II.

słonce

 

W poprzednim wpisie dotyczącym wyboru paneli fotowoltaicznych skupiliśmy się na wyborze producenta, tym razem poruszymy temat gwarancji.

„Gwarancja to – obok rękojmi – podstawa złożenia reklamacji. Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta.

Treść gwarancji powinna być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim.

Gwarancja wskazuje obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. W szczególności powinna zawierać takie informacje, jak:

 • nazwa i adres gwarantalub jego przedstawiciela w Polsce;
 • czas trwania i zasięg terytorialnyochrony gwarancyjnej;
 • uprawnieniaprzysługujące w razie stwierdzenia wady;
 • stwierdzenie „Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszauprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej”.

Warto pamiętać, że obietnice złożone w reklamie są traktowane na równi z tymi zawartymi w oświadczeniu gwarancyjnym.”

 Podstawa prawna: art. 577 § 1 i 5771 Kodeksu cywilnego

Źródło: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

 

A teraz, jak to wygląda w praktyce?

Z niewiadomych powodów, z reguły, to co najbardziej powinno nas interesować jest napisane drobnym druczkiem. Warto go przeczytać.

Wyróżniamy dwie gwarancję:

* gwarancja na wykonanie

 • standard rynkowy – 10 lat
 • uwzględnia fizyczne wady, tj. pęknięcia, rozszczelnienia, niewłaściwe materiały, nieprawidłowy proces produkcji
 • gwarantuję nam: nowy panel, czy odszkodowanie

* gwarancja dotycząca parametrów pracy (mocy)

 • standard rynkowy – od 10 do 25 lat
 • w modułach PV, występuje „efekt starzenia”, który dotyczy bezwzględnie wszystkich modułów, od wszystkich producentów. Panele fotowoltaiczne w wyniku działania czynników zewnętrznych ulegają degradacji, tempo jej zależy od producenta. Oznacza to, że z czasem ilość produkowanej w nich energii się zmniejsza.

Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki gwarancyjne, tj.:

 • czy gwarancja liczona jest od daty produkcji, czy od daty dostawy do klienta
 • kto ponosi koszty dot. Instalacji nowego modułu i usunięciu wadliwego
 • czy obejmuję moduły instalowane tylko przez osoby przeszkolone i zgodnie z instrukcją montażu

Zaufali nam.