Morska energetyka wiatrowa.


GSENERGIA_blog_4

Morska energetyka wiatrowa odgrywa coraz większą rolę na świecie, również w Europie. Pomimo, że przeważająca liczba farm wiatrowych lokalizowana jest na lądzie, znaczenie morskich farm wiatrowych będzie rosnąć. Morskie farmy wiatrowe stają się coraz bardziej atrakcyjnym wyborem pomimo wysokich kosztów inwestycyjnych. Mają na to wpływ czynniki takie jak:

  • równomierność i duża siła wiatrów w obszarach morskich gwarantuje stabilność systemu energetycznego i potencjału wytwórczego,

  • lokalizacja farm wiatrowych na morzu, tak aby unikać konfliktów z użytkownikami strefy przybrzeżnej i zminimalizować oddziaływania na środowisko morskie, budzi mniejsze niepokoje społeczne, niż budowa instalacji na lądzie,

  • brak ograniczeń przestrzennych umożliwia instalację dużych turbin o wyższej mocy.

Eksploatacja morskiej elektrowni wiatrowej wiąże się z szeregiem oddziaływań na środowisko. Elementy farmy mogą stanowić przeszkodę w ruchu morskim i powietrznym i powodować zagrożenie kolizją, zaburzać falowanie, zakłócać przesyłanie sygnałów, stanowić barierę dla migracji ptaków i nietoperzy, emitować hałas, zaburzać krajobraz, powodować zmiany w składzie dna morskiego, zmiany charakteru i zasobności siedliska i populacji. Z drugiej strony MFW przyciągają do siedliska nowe gatunki zamieszkujące na podwodnych obiektach, mogą być odbierane jako atrakcja turystyczna, budowa i eksploatacja stanowi źródło przychodów dla portu, powstaje zasób nowych miejsc pracy, a co najważniejsze następuje bezemisyjna produkcja energii elektrycznej.

W Polsce (okolice gminy Smołdzino oraz gminy miejskiej Łeba) planowana jest budowa MFW. Instalacja ma zostać uruchomiona do 2021 r. MFW Bałtyk Środkowy III i inne projekty MFW przygotowywane na polskich obszarach morskich, ma szansę stać się ważnym elementem budowy międzynarodowej sieci morskiej na Bałtyku. Planowana farma ma składać się z maksymalnie 120 elektrowni wiatrowych. Będzie ona wytwarzać od 3 168 do 5 160 GWh nieemisyjnej energii elektrycznej mogąc zaspokoić zapotrzebowanie na prąd od 1,2 do 2 mln gospodarstw domowych.

Przy założeniu, że współczynnik emisji dwutlenku węgla dla Polski utrzyma się na poziomie zbliżonym do obecnego (założenie, że nie spadnie poniżej 800 t/MWh) przez najbliższe 20 lat, planowana inwestycja pozwoli uniknąć emisji do 4,1 mln ton CO2 rocznie.

Zaufali nam.