Francja zwraca się w stronę OŹE!.

Francuski parlament przyjął  akt, który zakłada wzrost energii z Odnawialnych Źródeł Energii w miksie energetycznym. Jednocześnie ma zmniejszyć to uzależnienie Francji od energii atomowej.

Ograniczenie energii atomowej.

Parlament Francji podjął decyzję o zmniejszeniu udziału energii z atomu o około 50 procent. Aktualnie elektrownie atomowe wytwarzają 75% energii w kraju.  Znaczna część francuskich elektrowni jądrowych ma blisko trzydzieści lat, niedługo wiele z nich będzie wymagać gruntownej, kosztownej modernizacji.

Nowe ustalenia.

Nowe prawo ustanawia jako cel udział energii z OŹE na poziomie czterdziestu procent do 2030 roku, zmniejszenie emisji CO2 o czterdzieści procent oraz redukcje zużycia energii o pięćdziesiąt procent do 2050 roku. W ustawie ustalono górną granicę mocy elektrowni jądrowych na poziomie 63,2 GW.

Źródło:

Oze.pl

Zaufali nam.