Świadectwa charakterystyki energetycznej w świetle nowych przepisów.

Z dniem 9 marca 2015 roku zaczęły obowiązywać zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków. Ponadto dnia 18 marca 2015 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. We wpisie postaramy wypunktować się najważniejsze zmiany wprowadzone wraz z wejściem w życie nowych przepisów.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie obowiązku sporządzania świadectw przez właścicieli i zarządców budynków lub ich części (np. lokali mieszkalnych) w przypadku sprzedaży lub wynajmu powyższych, co spowoduje, że świadectwa staną się integralną częścią umów sprzedaży i najmu nieruchomości. Świadectwo musi być również wykonane oraz udostępnione w miejscu publicznym w przypadku budynków zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej, których powierzchnia przekracza 250 m2. Zgodnie z nowymi przepisami nowe budynki i domki jednorodzinne budowane na własne cele nie posiadają tego obowiązku.  Kolejną zmianą jest możliwość opracowania świadectwa dla grupy budynków o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych, o takim samym przeznaczeniu, stopniu zużycia, sposobu użytkowania oraz sposobie zaopatrzenia w energię na podstawie opracowanej charakterystyki energetycznej jednego z nich.

Metodyka obliczeń świadectw charakterystyki energetycznej

Nowe rozporządzenie obowiązujące od 18 marca 2015 roku wprowadza zmiany w metodyce obliczeń. Dopuszcza ono sporządzanie świadectw metodą zużyciową, tj. na podstawie faktur za media z trzech lat przed sporządzeniem świadectwa, jednak możliwe jest to tylko w przypadku gdy ciepło na potrzeby CO i CWU przygotowywane jest poprzez spalanie gazu ziemnego bądź dostarczane przez miejską sieć ciepłowniczą. Sposób ten jest dosyć kontrowersyjny i stosowanie go może być obarczone sporym błędem, choćby ze względu na sposób eksploatacji budynku przez użytkowników. Ponadto nowa metodyka uwzględnia przy obliczaniu energii końcowej energię potrzebną na cele chłodnictwa oraz oświetlenia, co może wprowadzić w błąd przy porównywaniu nowych świadectw z tymi wykonanymi starą metodą. Nowymi wskaźnikami, które pojawią się na świadectwie będą wielkości emisji dwutlenku węgla oraz procentowego udziału OŹE w stosunku do całej energii niezbędnej dla uzbrojenia budynku.

Podsumowując, najważniejsze zmiany to m. in. :

– konieczność posiadania świadectwa przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości,
– wprowadzenie nowych wskaźników , tj. wielkości emisji dwutlenku węgla i udziału OŹE,
– nowa metoda obliczeń, tzw. metoda zużyciowa,
– możliwość opracowania jednego świadectwa dla grupy budynków o takim samym przeznaczeniu,
– brak konieczności posiadania świadectwa w przypadku nowych budynków i domków jednorodzinnych budowanych    na własne cele,
– wszystkie wykonane świadectwa muszą być wpisane do centralnego rejestru świadectw.

 

 

Źródło: Ustawa z dnia 25 lipca 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków

Zaufali nam.