Zużycie energii pod kontrolą, czyli o obowiązku umieszczania etykiet.

Z początkiem marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię, przedłożony przez ministra gospodarki.

Nowelizacja ustawy wprowadza regulacje dotyczące programu znakowania urządzeń biurowych „Energy Star” oraz wnosi poprawki do przepisów odnoszących się do systemu kontroli produktów wykorzystujących energię. Nowy tytuł ustawy będzie nosił następującą nazwę: ustawa o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz kontroli programu znakowania urządzeń biurowych.

Nowa ustawa wprowadza zmiany dotyczące karty zużycia energii dołączanej do produktu. Dostawca produktu wykorzystującego energię będzie zobowiązany do dołączenia karty produktu do broszur lub innej dokumentacji dostarczanej z produktem wykorzystującym energię. W rezultacie karta zużycie energii nie będzie dołączana do każdego produktu oddzielnie.  Jedynie sprzedawca/dystrybutor danego produktu będzie zobowiązany do przekazania klientowi karty tego produktu wraz z całą dostępną dokumentacją.

Według nowej ustawy kontrolę nad projektem „Energy Star” będzie sprawował Urząd Komunikacji Elektronicznej UKE. Warto przypomnieć, że „Energy Star” to międzynarodowy projekt promujący produkty energooszczędne i ograniczenie efektu cieplarnianego.

W linku poniżej przedstawiamy Państwu:

Informator o obowiązkach dostawców i dystrybutorów w zakresie informowania o zużyciu energii przez telewizory.   

 

 

Źródło: uke.gov.pl, energiamax.pl

Zaufali nam.