Wchodzi w życie nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków.

Już 9 marca 2015 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, która została przyjęta przez  Sejm 25 lipca 2014 r.  .

Najważniejsze zmiany w ustawie to m. in. zniesienie obowiązku sporządzania świadectwa dla domów budowanych na własny użytek. Jednak pozostali inwestorzy nadal są zobowiązani do wykonywania świadectw. Według nowej ustawy konieczne będzie przeprowadzenie okresowych kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Eksperci z dziedziny poprawy efektywności energetycznej zarzucają nowej ustawie brak zmian w graficznej prezentacji wartości energii pierwotnej – nadal pozostaje barwny suwak.

Kto powinien posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Zarządcy, właściciele, najemcy, urzędy … – więcej informacji znajdą Państwo we wcześniejszym wpisie nt nowej ustawy o charakterystyce energetycznej budynków .

Co będzie widoczne na świadectwie charakterystyki energetycznej?

  • zalecenia, zakres oraz rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią zapotrzebowania na energię,
  • wielkość emisji CO2,
  • udział energii z OZE w całkowitym zużyciu energii,
  • roczna ilość zużycia nośników energii przeliczana na metr kwadratowy;

Metoda zużyciowa, czy ilościowa?

Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej według nowej ustawy przewiduje prowadzenie obliczeń metodą zużyciową. Metoda zużyciowa odnosi się do faktycznego sposobu użytkowania budynku. Obecnie bardziej popularna jest metoda obliczeniowa – jest ona bardziej obiektywna, ponieważ odnosi się do standardowych parametrów konstrukcji. Zdaniem ekspertów metoda zużyciowa jest zbyt subiektywna – zależy nie tylko od standardu budynku, ale również od ilości mieszkańców oraz ich sposobu zużytkowania energii. W rezultacie wyniki otrzymane metodą zużyciową, a obliczeniową mogą się znacznie różnić.

Obecnie nadal trwają prace Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury nad rozporządzeniami do ustawy – m. in. regulującym wzory świadectw i protokołów.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Rządowego Centrum Legislacji  .

 

 

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, instalacjeb2b.pl

Zaufali nam.