Większa rola kogeneracji w polityce energetyczno-klimatycznej Europy do 2030 roku.

Cogen Europe, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Kogeneracji  The European Association for the Promotion of Cogeneration opublikowało swoją odpowiedź na dokument Komisji Europejskiej określający udział efektywności energetycznej w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego oraz polityce klimatyczno-energetycznej Europy do 2030 roku (Energy Efficiency and its contribution to energy security and the 2030 Framework for climate and energy policy). Europejskie Stowarzyszenie Promocji Kogeneracji zwraca uwagę na niewielką rolę kogeneracji w planach na 2030 rok.

Cogen Europe zgadza się z kluczową rolą efektywności energetycznej przedstawionej w raporcie w celu zwiększenia bezpieczeństwa i konkurencyjności, jednocześnie wskazując na brakujące rozwiązania kogeneracyjne.

Zdaniem Cogen Europe Komisja Europejska nie wzięła pod uwagę analiz oraz wniosków wynikających z obecnej sytuacji energetycznej.  System energetyczny przedstawiony w komunikacie nie zawiera konkretnych informacji związanych z bilansem zysków i strat energii. Sektor kogeneracji wymaga uwzględnienia popytu, podaży, a także dystrybucji i transportu energii w nowej polityce energetyczno-klimatycznej dla Europy do 2030 roku. W obecnych planach brakuje rozwiązań magazynowania energii w łańcuchach dostaw oraz określenia zapotrzebowania na energię dla poszczególnych odbiorców.

Rola kogeneracji w zwiększaniu efektywności energetycznej:

  • W tradycyjnych elektrowniach, które nie wykorzystują kogeneracji blisko 2/3 energii jest tracone podczas przetwarzania i transportu. Aby zmniejszyć straty konieczne jest dokładny pomiar zużywanej energii oraz wykazanie oszczędności w dyrektywach związanych z efektywnością energetycznną.
  • Przemysł zużywa również ciepło oprócz prądu – w rzeczywistości zapotrzebowanie na ciepło jest większe od zapotrzebowania na energię elektryczną. Wiele przedsiębiorstw typu MŚP dostrzega potencjał techniczny i ekonomiczny w rozwiązaniach efektywnie energetycznych.
  • Instalacje kogeneracyjne wytwarzają blisko ¾ energii niezbędnej w  systemie lokalnego ogrzewania i chłodzenia energii (DHCN District Heating and Cooling Network). W ostatnich latach systemy DHCN są coraz częściej wykorzystywane na terenach miejskich.
  • Wykorzystanie rozwiązań kogeneracyjnych w wytwarzaniu energii prowadzi do zrównoważonego systemu energetycznego.

Cogen Europe wzywa Komisję Europejską do szybkiego wdrożenia dyrektywy 2012/27/EU zwiększającej efektywność energetyczną w krajach UE oraz uwzględnienia możliwości kogeneracji w polityce klimatyczno-energetycznej Europy do 2030 roku.

 

 

Źródło: cogeneurope.eu

Zaufali nam.